Modré noviny: S Nečasem by padla i vláda, zní před kongresem z jihočeské ODS

Jižní Čechy – O víkendu si občanští demokraté na svém celostátním kongresu zvolí nové vedení strany. Odrazí se na volbě předsedy a místopředsedů neúspěch ODS v nedávných krajských volbách? I nad tím se zamýšlejí špičky jihočeských občanských demokratů, které ještě před odjezdem do Brna, kde se letošní kongres koná, odpověděly Deníku na několik otázek.

 Odpovídají:

Martin Kuba – ministr průmyslu a obchodu, předseda jihočeského regionálního sdružení ODS

Vladimír Homola – místopředseda jihočeského regionálního sdružení ODS, člen výkonné rady strany

Pavel Dlouhý – místostarosta Hluboké nad Vltavou, člen výkonné rady strany

 

Máte s ohledem na výsledek ODS v krajských volbách nějaký recept na to, jak vrátit straně ztracenou důvěru voličů?
M. Kuba:
Na kongresu chci přijít se svou představou toho, co by měla ODS dělat, aby získala zpět důvěru voličů. Nebude to nějaký jednoduchý recept, ale koncept, který budeme muset naplnit poctivou prací. Prvním krokem musí být udržení pravostředové vlády, abychom měli vůbec prostor něco prosazovat. Poté musí přijít změna politiky a několik srozumitelných témat, která do řádných voleb skutečně dotáhneme. Ale pokud nebude platit první podmínka, nepodaří se ani to druhé.

 

V. Homola: Mluvil jsem o tom na poslední výkonné radě ODS. Pravicové strany ztrácejí po celé Evropě. Důvodem, dle mého názoru, je odklonění se od pravicové politiky jako takové. Sociální reformy pod taktovkou Evropské unie, staví stále větší překážky nejen pro zavedené, ale i začínající podnikatele, a připravují tak ODS o její přirozené voliče. Místo toho, abychom snižovali daně a připravovali podnikatelsky přívětivé prostředí, zajímáme se o ekonomické ukazatele Evropské unie, které naší konkurenceschopnost rozhodně nezvýší. Výsledek krajských voleb pak ukazuje rozpor mezi volebním programem a realitou, která je ovlivněna tlakem koaličního vládnutí. Bohužel.

 

P. Dlouhý: ODS od svého vzniku reprezentovala v české politice „stranu zdravého rozumu". Tuto vlastnost však s nástupem Mirka Topolánka jako předsedy postupně ztrácela a čím dál více se stávala jen stafáží „probruselské" politiky TOP 09 a zejména ministra financí Kalouska. Tento trend se bohužel nezměnil ani s příchodem Petra Nečase. ODS tak přišla o své tvrdé voličské jádro, které dnes krokům ODS nerozumí a bohužel se tomu nedá divit. ODS musí začít razantně prosazovat zájmy občanů této země, nikoliv bruselských úředníků, musí podporovat domácí ekonomiku, nikoliv nadnárodní korporace a musí být vidět, že to, co říká, také skutečně dělá.

 

Jak by měla vypadat hospodářská politika vlády a jaké zásadní reformy by ještě měla vláda prosadit?
M. Kuba:
K některým těmto tématům jsem se již vyjadřoval. Vláda musí především dotáhnout reformy, které jsou rozpracované. Uvidíme, jaká doporučení přijme kongres a nově zvolené vedení pak musí formulovat priority ODS ve vládě pro zbytek volebního období.

 

V. Homola: Jak jsem již řekl, rozhodně by se hospodářská reforma neměla zabývat zvyšováním daní, to je nesmysl a laboratorní pokus na lidech. Výsledkem má být konkurenceschopná společnost a efektivní stát. Nemůžeme tedy utrácet miliardy za nepovedené projekty jako je S-karta, registr vozidel, či nákupy armádní techniky za nesmyslné ceny, obhajované ministerstvem financí.  V první řadě je potřeba opravdu začít pracovat na zefektivnění státních výdajů, a to ve všech sektorech a paralelně s tím začít důvěryhodně podporovat malé a střední podnikání. Jednoduše řečeno - české firmy. Česká politika zatím dokázala přivézt na naše území nejvíce montážních hal a nákupních center na obyvatele. V takovém podnikatelském prostředí je ale bohužel malé a střední podnikání odsouzeno k zániku. Investice do měkkých projektů a staveb, které budou v budoucnu pouze zdroje spotřebovávat - a ne generovat - jsou nezodpovědné.

 

P. Dlouhý: Hospodářská politika by měla stabilizovat veřejné finance, ale neměla by podlamovat domácí ekonomiku. Daňová a související opatření ministerstva financí doslova zastavila ekonomický život v zemi. S ohledem na exportní charakter naší ekonomiky bychom se měli soustředit na podporu vývozu, a to především těch firem, které u nás platí daně. Jenom takové firmy dají našim lidem práci. To je jediná cesta ven z krize. S tím souvisí fakt, že by vláda neměla přenášet automaticky tíhu škrtů jen na občany, ale měla by zamezit plýtvání ve všech směrech. Je těžké, aby občan uvěřil smyslu vládních škrtů, když se dozví, že na ministerstvu práce a sociálních věcí dochází ke zneužívání státních peněz v miliardovém rozsahu. Co se týče reformy důchodů , mám podobný názor jako pan prezident Klaus, že by výsledný koncept měl mít podporu napříč politickými stranami a měl by garantovat, že penze našich občanů nikam nezmizí.

 

Vydrží podle vás vláda až do konce svého funkčního období, anebo padne předčasně?
M. Kuba:
Nechci rozvíjet nějaké spekulace. Nyní je to padesát na padesát. Ale podle mého názoru by pro ODS bylo lepší , kdyby vláda pokračovala a měli jsme tak šanci na změnu naší politiky.

 

V. Homola: Ukáže se, zda vydrží a já osobně doufám, že nepadne. Je třeba uvědomit si, že na současnou situaci mají také velký vliv média a množství nových politických subjektů, které zatím nenabízejí nic jiného než to, že jsou nové. A když se pak podíváme na personální obsazení, často zjistíme, že ani tento bod jejich „programu" není tak úplně pravdivý. Bohužel image vlády dnes stejně tak poškozuje nepravicová politika a neekonomické reformy z dílny ministra financí.

 

P. Dlouhý: To se ukáže. Předseda TOP 09 Schwarzenberg dnes říká, že podle něj vláda padne. ODS by měla udělat vše pro to, aby vláda hájila zájmy občanů, neutekla od rozdělané práce a padne-li, aby bylo jasné, kdo vládu položil a proč.

 

Podporujete zákon o církevních restitucích a vládní podobu tzv. Kalouskova úsporného balíčku?
M. Kuba:
Jsme ve fázi vyjednávání a je odpovědností vládních stran najít kompromis, který je rozpočtově odpovědný, reálný pro ekonomiku ČR a umožní pokračování této vlády. Nenalezení takového kompromisu a pád vlády může znamenat předčasné volby s velmi pravděpodobným vítězstvím levice. Členové vládní koalice by si měli být vědomi, že vláda ČSSD a KSČM se svými programy  pak zcela jistě zadluží tuto zemi v několikanásobku miliard, o kterých teď diskutujeme.

 

V. Homola: Co se týká církevních restitucí, jsem zásadně proti všem krádežím a vždy si budu myslet, že právoplatný majitel se stará o svůj majetek nejlépe. Naši poslanci jsou ale zástupci občanů, a pokud je tedy proti této reformě většinová nevole, pak je nutno ji respektovat. V otázce Kalouskova úsporného balíčku jsem naprosto zásadně proti. Nerozumím, v čem by měl být úsporný a jak napomůže ekonomice. Jsem přesvědčený, že tomu je právě naopak, ekonomiku bude dále utlumovat. Rozhodně se z dlouhodobého hlediska jedná nejen o poškozování zájmů občanů ale i principů pravicové politiky jako takové. Možná je toto i skutečným cílem všeho snažení a my se zatím neumíme tomuto nešťastnému plánu bránit - bohužel.

 

P. Dlouhý: Obecně jsem pro odluku církve od státu a s tím souvisí i náprava dřívějších křivd. Návrh restitucí podle ministra Kalouska však vykazuje takové nedostatky, že se nelze divit, že se proti němu zvedla vlna nevole. Není zmapován a taxativně vymezen majetek, který se má vracet a je navíc ještě stanoveno nelogické finanční vyrovnání. Nevím, proč se nenavrhuje postupovat stejně jako u předchozích restitucí. Tam musel restituent jasně prokázat, jaký majetek mu byl odebrán, a v návaznosti na to, jaká mu přísluší náhrada. Tento proces měl jasně stanovená pravidla.Co se týče tzv. úsporného balíčku, platí, co jsem již řekl: nesmí podlamovat ekonomiku (jinak neušetří nic) a měl by brát ohled na sociálně nejslabší část našich spoluobčanů.

 

Jací jsou podle vás reální a jací ideální kandidáti na obsazení postů předsedy, 1. místopředsedy a místopředsedů strany?
M. Kuba:
Nebudu hodnotit své kolegy v médiích, to jsou věci, které bychom měli primárně řešit na vnitrostranických fórech. Některým z nich jsem svou podporu vyjádřil. Ale obecně jsem přesvědčen, že ať firmu, nebo stranu musí řídit tým, ve kterém jsou vyvážené role jeho jednotlivých členů. Je to stejné jako ve sportu, nemůžete mít tým složený jen z obránců, nebo jen z útočníků, nemůžete v něm mít samé hvězdy a nemít v něm hráče na černou práci. To je univerzální pravidlo, které platí ve sportu, v byznyse i v politice. Současné grémium bylo zvoleno na určitou společensko-mediální poptávku a z toho důvodu nemůže být tak funkční, jak by mohlo a mělo.

 

V. Homola: Vzhledem k situaci, ve které se vláda a ODS nachází, bude volba obzvláště složitá. Také zatím nejsou ani jasné všechny republikové nominace. Myslím, že ale například na pozici místopředsedů můžeme doufat v pozitivní změnu. Pro mě by tuto změnu například na pozici 1. místopředsedy představovala osoba Martina Kuby, který  jako ministr průmyslu a obchodu dokázal, že je velice schopný manažer a silná osobnost. Oproti stávajícímu stavu bychom tak měli i větší jistotu, že dojde k razantnějšímu prosazování programu ODS. Nerad bych ale spekuloval o celkovém personálním obsazení a nechávám to dalšímu vývoji.

 

P. Dlouhý: Každá strana vybírá ze svých členů a nejsou žádní ideální a reální kandidáti. ODS musí vybrat ty, kteří mohou přinést obnovení důvěry v její politiku. A pokud zvolí špatně, bude muset brzy volit znovu.

 

Jak vnímáte současnou roli, vliv Václava Klause v ODS a co míníte o jeho možném návratu do ODS? Je podle vás tento návrat reálný? A uvítali byste ho?
M. Kuba:
Václava Klause si velmi vážím a jeho názory jsou mi v mnohém blízké a inspirující. Diskuze o jeho návratu musí být spojena s tím, že pan prezident projeví takový zájem, nebo o něm budu nějak vědět. A já o něm v téhle chvíli nevím.

 

V. Homola: Pan prezident Klaus je jeden z nejvýraznějších politiků, a to nejen v rámci naší malé země, ale i v rámci celé Evropy. To, že dokáže ovlivňovat veřejné mínění a dění, je zjevné. Říká se ale, že nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky. A myslím, že pan prezident to také ví.

 

P. Dlouhý: Václav Klaus je muž, který před dvaceti lety vtiskl ODS její věcný, pragmatický a konzervativně-liberální charakter. A bez ohledu na to, že už dnes, musím říci bohužel, není čestným předsedou ODS, jeho názory mezi členy ODS rezonují. Nemyslím si, že by měl být předsedou strany, ale v nějaké vhodné formě by se měl podílet na návratu ODS k charakteru své původní politiky.

 

Neměl by se podle vás volební neúspěch ODS v krajských volbách odrazit na výběru kandidátů na posty předsedy, 1. místopředsedy, předsedů strany a členů výkonné rady? Myslíte, že je dobré pokračovat za daných okolností s vesměs stejnými lidmi? A pokud ne, co stojí za takřka nezměněným výběrem kandidátů – nedostatek času od voleb do kongresu, případně jiný důvod?
M. Kuba:
ODS musí reflektovat výsledek voleb. Myslím, že vedle určitých personálních změn musí dojít hlavně ke změně obsahu politiky ODS. Ke změně komunikace ODS, a to jak k voličům, tak i dovnitř strany. Musíme se opět více zaměřit na systém vzdělávání a vyhledávání budoucích lídrů ODS, na komunikaci s našimi starosty, atd. Změna grémia, kterou mohou delegáti sněmu udělat, musí být hlavně o tom, aby nové grémium bylo schopno tyto změny realizovat.

 

V. Homola: Odrazit by se určitě měl a jsem přesvědčen, že vedení dozná změn. Volební neúspěch se však musí projevit i na politice ODS, a to v návratu k tradičním pravicovým a konzervativním hodnotám. Bezesporu je těžké hypoteticky volit jiného předsedu strany při vědomí toho, že nezvolení Petra Nečase je jasným signálem k pádu vlády. To ale nic nemění na tom, že změny jsou potřebné a situace si je vyžaduje. Zároveň je třeba dbát na to, aby změny v personálním obsazení byly provázeny i jasnějším prosazováním programu a vytrvalou snahou o zlepšení nejen politické kultury, ale i životní úrovně občanů vůbec.

 

P. Dlouhý: Určitě měl. Souhlasím se senátorem Kuberou, že nejprve mělo být jasné, že má vláda důvěru, anebo nemá, a potom měl být kongres. Takto nemůže být zvolen nikdo jiný než Petr Nečas, protože jinak by automaticky padla vláda. Navíc se ukázalo, že klíčovým faktorem krajských voleb (za výrazné pomoci médií) byla politika vlády a bohužel nikoliv krajská témata. Žádná z vládních stran u těchto voleb neuspěla. Přesto si myslím, že nové tváře do vedení strany kandidují. Jak jsem již řekl, pokud ODS na tomto kongresu zvolí špatně, bude z logiky věci muset brzy volit znovu.

 

 Zdroj: Modré noviny