Hlubocký Zpravodaj 07-08 2012: Předznamenání letního času.

Každý čas má své předznamenání. Předznamenáním letního času prázdninového je i setkání s místostarostou Pavlem Dlouhým.Důvod setkání je jasný a opravdu už začíná mít punc tradice: rozhovor pro letní vydání Hlubockého Zpravodaje. A aby se z tradice nestala nuda, přemýšlela jsem o otázce, která ještě v rozhovorech pro Zpravodaj položena nebyla. Nakonec jsem na ni přišla. Otázka zní:

Jak se máte, pane místostarosto?

Pavel Dlouhý : „ Vždycky jsem trochu zvědavý, jaké otázky máte na mne připravené. Tak tuhle bych tedy nečekal. Jestli není jen konvenční a je míněna vážně, pak na ni stejně vážně odpovídám, že se mám dobře.“

 

Máte se dobře, přestože se v médiích neustále objevují negativní informace o vás?

„Ano, i přesto. Realita, jakou vytváří některá média, je naštěstí hodně odlišná od reality skutečné.

Nedávno jsem někde zaslechl větu „Dřív v novinách psali o Hluboké kvůli zámku, teď píšou o Hluboké kvůli Dlouhému.“ Nejdřív jsem se tomu výroku pousmál, ale pak mne napadlo, jak ve své jednoduchosti ta věta vystihuje situaci. Místo informací o tom, co se nám tady podařilo vybudovat, o dobrých věcech, které slouží občanům i návštěvníkům Hluboké, se v médiích objeví nesmyslné, vykonstruované ataky, které mají zřetelný cíl – diskreditovat a poškodit nejen mně, ale především ODS. Tyto pokusy mají vždy stejný a musím říci, že hloupě průhledný scénář: Objeví se rádoby veliká kauza, ve které „investigativní“ autor – záměrně neužívám slovo „novinář“ veřejnosti popisuje nějaký zásadní prohřešek mně, nebo – a to už zachází opravdu za hranu – někoho z mých blízkých, ať už mé ženy, nebo někoho z mých přátel. V článku jsou napsána téměř senzační odhalení domnělých prohřešků, vše šikovně popsáno tak, že i když neexistuje jediný důkaz nebo relevantní podklad, působí napsané věty na nezasvěcené čtenáře věrohodně. Nebo, tím hůř, hrají napsané věty na některé nedobré struny špatných lidských vlastností – závist, neznalost problematiky atd. Pak následuje čas, kdy se o napsaném různě spekuluje a rozvíjí se další konstrukce. Poté, kdy se k záležitosti vyjádřím, uvedu ji na pravou míru, nastane v celé věci ticho. Nikdo nepředloží důkazy, které nemá a mít nemůže, protože nic z toho, co bylo napsáno, není pravdou. Takže to vyšumí do ztracena...ale samozřejmě ve všeobecném povědomí to prvotní negativní zůstane. Tak to bylo v případu kolem plateb za akcie mojí ženy, ve kterém dokonce autor tvrdil, že má k dispozici výpisy z bankovního účtu České spořitelny – tím veřejně sdělil, že bylo porušeno zákonem dané bankovní tajemství! Přestože všechny transakce na účtu mé ženy byly legální, všechny byly zkontrolovány a schváleny daňovým poradcem.V této záležitost jsem nakonec reagoval otevřeným dopisem členům ODS, protože tuto věc už nebylo možné přejít mlčením a bylo potřeba uvést vše na pravou míru.“

To ovšem není jediný příklad negativních mediálních výstupů....

„Ne, jediný není. Podobné to je se stále omílaným případem mého údajného překročení rychlosti na silnici u Písku.Není pro to jediný důkaz a být nemůže, protože jsem rychlost prostě nepřekročil! A stejný scénář byl i u takzvané kauzy dotací z fondů EU.V této kauze bylo Hluboké přičítáno příliš vysoké procento získaných dotací. Informace v médiích působily dojmem, že v Hluboké skončily snad všechny finanční prostředky. Ale nikdo z autorů takových článků si nedal tu práci, aby v běžně dostupných veřejných zdrojů všech žádostí vyhledal a porovnal, kolik z podaných žádostí o dotace bylo nakonec Hluboké přiděleno. Zjistil by, že Hluboká byla nakonec vzhledem k počtu podaných a získaných projektů poměrně neúspěšná. A už vůbec nikdo nechtěl slyšet nebo napsat, že my jsme byli na zpracování projektů a podávání žádostí skutečně připraveni, že jsme od roku 2001 měli na městském úřadě specializovaného odborníka, že jsme se problematikou hodně pečlivě zabývali.Vygenerovali jsme hodně projektů, podávali hodně žádostí, některé uspěly, některé ne.

K rozvoji města významně přispěli a přispívají soukromí investoři, i na to je potřeba nezapomínat. Jestliže je dnes Hluboká městem, kde chtějí lidé bydlet nebo sem přijíždí za zážitky, odpočinkem, sportem, kulturou, mělo by to být oceněno a ne dehonestováno. Ale to by bylo v rozporu se záměry a důvody, s jakými jsou ty negativní informace veřejnosti překládány.“

 

Jde o důvody politické?

 

„Samozřejmě a také důvody ekonomické. Otevřeně jsem mnohokrát deklaroval, že mým krédem je podpora a prosazování národních a hlavně jihočeských, regionálních zájmů. Konkrétně například v oblasti agrární politiky, ve které se výrazně projevuje vliv nařízení a norem EU. Vliv negativní a v mnoha směrech pro české zemědělce likvidační! Problém je v dotacích, které státy okolo nás měly a mají, ale nám EU nepovolila dorovnat dotace zemědělcům z národní úrovně. V praxi to znamenalo, že ovocnářství čelilo dva roky levným dumpingovým dovozům ovoce, a když se pak logicky domácí producenti nebyli schopni udržet na trhu, cena ovoce vzrostla dvojnásobně. Podobně to je s výrobou vepřového masa, kde jsme pod hranicí 50% domácí spotřeby, s vajíčky, jak mají všichni v živé paměti, v ohrožení je mléko. Jedinou cestou je nebát se podporovat takovou zemědělskou produkci, na které máme zájem. To je politické rozhodnutí. Kromě toho stojí za to pomoci zemědělcům zkrátit cestu od producenta ke spotřebiteli, např. formou oblíbených farmářských trhů nebo do budoucna i vznikem sítě takových prodejen. Další cestou je podpora regionálně produkovaných potravin, o což se snažíme se značkou „Chutná hezky, jihočesky“. V této souvislosti musím říci, že mne hodně potěšilo, že farmářské trhy už máme i u nás v Hluboké a doufám, že se stanou tradicí a že bude pokračovat trend, v kterém lidé ustupují od nákupů sice levných, ale často nekvalitních potravin ze zahraničí a postupně se vrací k poctivému českému, jihočeskému ovoci, zelenině i mléčným výrobkům.“

 

Co ještě vás v Hluboké v současnosti těší?


„ Určitě dva projekty, které sleduji – zateplení a rekonstrukční úpravy interiérů Domova důchodců U zlatého kohouta. A pak projekt zateplení základní školy, který byl v červnu zahájen, potrvá dva roky a významně přispěje nejen k zlepšení vzhledu školy, ale zejména k snížení tepelných ztrát a tedy k úspoře za energie. U tohoto projektu pozorně sledujeme bezpečnost, aby kvůli azbestu v odstraňovaných panelech nenastala kritická situace jako před nedávnem ve školách na Máji v Budějovicích.A když už hovořím o hlubocké škole, musím říci, že se těším i na slavnostní ukončení školního roku, kterého se i letos zúčastním a při kterém si znovu uvědomím, že nám v Hluboké dorůstají další generace, kvůli kterým určitě má smysl naše město dál budovat a rozvíjet.

Dětem popřeji krásné prázdniny a radostné léto přímo před školou.Jejich rodičům, prarodičům a vůbec všem občanům našeho města bych si dovolil popřát totéž prostřednictvím Hlubockého Zpravodaje a jen jako vždy dodám, že nám všem přeji, abychom se po čase odpočinku a dovolených zase všichni spokojeně sešli tady u nás doma – v Hluboké nad Vltavou.“