Modré noviny: Pavel Dlouhý: Atak na mou ženu popírá všechny demokratické principy.

 sobota, 12. května 2012

České Budějovice – Člen výkonné rady ODS Pavel Dlouhý se rozhodl zareagovat na sdělení, která zveřejnila některá média v posledním dubnovém týdnu. Ta se týkala pohybů na bankovním účtu jeho ženy v České spořitelně, jako akcionářky Rybářství Třeboň, se spekulací, zda byly tyto transkace řádně zdaněny. Podle něho se jedná o politický útok, který vybočuje z rámce chodu demokratické společnosti.

K tomu Pavel Dlouhý uvádí: "Akcie Rybářství Třeboň získala moje žena v kupónové privatizaci a další následně dokoupila v několika vlnách. Tyto akcie držela déle než patnáct let. Všechny transakcemé ženy spočívaly v legálních operacích, na které se buď nevztahuje daňová povinnost (nákup a prodej akcií, které souvisely s přeměnou Rybářství na holding) nebo daně platí ze zákona vyplácející subjekt (např. dividendy).
Všechny tyto operace schválil mé ženě daňový poradce. Navíc šlo o soukromé společnosti bez účasti státu. Pohled, že žena v domácnosti nemůže mít příjem z držení a následného prodeje akcií, je podle mého poněkud bolševický. Alarmující na celé věci je i ta skutečnost, že novinář může mít bankovní výpisy z účtu mé ženy, když máme uzákoněno bankovní tajemství? Jak je možné někoho veřejně obviňovat a hanobit, když tomuto člověku není prokázána jakákoliv vina, nebylo mu sděleno jakékoliv obvinění a v případě mé ženy ani nebyla vyvíjena jakákoliv oficiální činnost ze strany kontrolních orgánů?
Podle jednoho nejmenovaného deníku začalo vyšetřování mé manželky z podnětu Finančního a analytického úřadu (FAÚ) ministerstva financí. Útvaru, který přímo podléhá ministru Kalouskovi (TOP 09). Stojí mimo systém veřejně kontrolovatelných institucí a je jakousi nestandardní finanční policií.
Nelze se ubránit dojmu, že jediným důvodem, proč zřejmě FAÚ kontroluje moji ženu, jsem já. Ptám se sám sebe, kdo bude kontrolován příště? Moje děti, moji sousedé?
O neobvyklosti celého případu svědčí i následná zcela vykonstruovaná kauza mé údajné výhrůžky ministru financí. Přitom pravda je taková, že opravdu velmi dobře rodinu pana Kalouska znám, byť samozřejmě vím, že se nedávno rozvedl. Jeho, dnes už bývalé ženy,si velice vážím a vždy jsem s ní měl, a věřím, že i nadále mám, dobré vztahy.
Všichni víme, že na naši zemi doléhá globální ekonomická krize. Že jsme zadluženou zemí a že ne vždy Česká republika hospodařila řádně. Mnoho peněz se podělo do neznáma, dozvídáme se z médií o vyvedených miliardách na zahraničních kontech bank, a proto je asi poptávka po obětních beráncích. Pokud zodpovědné osoby hledají příčinu zadlužení naší země u mě nebo mé ženy, jsou zjevně na špatné adrese.
Nemohu proto tento atak chápat jinak, než jako připravenou diskreditační kampaň na Občanskou demokratickou stranu i na mě jako člena výkonné rady a jejího regionálního představitele," píše ve svém veřejném prohlášení Pavel Dlouhý.
 

Zdroj: Modré noviny