Modré noviny: Ing. Pavel Dlouhý: Otevřený dopis členům ODS

Vážení členové Občanské demokratické strany, rozhodl jsem se Vás oslovit, protože politický útok vůči naší straně a mé osobě přesáhly mez, kdy je možné toto počínání přejít mlčením.

Možná jste o mě slyšeli jako o jednom z „kmotrů“ nebo také jako o „knížeti z Hluboké“. Termín kmotři přinesl do ODS Mirek Topolánek v předvečer předvolebního nominačního kongresu v prosinci 2008, kdy si nebyl jist svojí podporou. Tímto - z jeho strany pejorativním termínem - označil vlivné regionální politiky, aby oslabil jejich kritický hlas na kongresu strany. Současný předseda a premiér naší strany Petr Nečas označil později v Hospodářských novinách jeho výrok za zlovolný, který ve svém důsledku poškodil ODS.

 

  Jsem zakládajícím členem ODS, dlouholetým zvoleným předsedou místního sdružení v Hluboké n. Vltavou, kde naše strana od roku 1992 vyhrává volby. 14 let jsem zvoleným místostarostou Hluboké. Od roku 2008 jsem i zvoleným členem výkonné rady ODS. Opakovaně jsem byl zvolen předsedou Jihočeské agrární komory, která sdružuje kolem 600 subjektů. Říkám to proto, že nejsem nějaký člověk mimo, lobbyista, který by „tajně“ (jak se říká bez mandátu) tahal za nitky.

  Vždy jsem se snažil, aby ti, kteří po nás jako po obci či kraji něco chtějí, aby také pro obec či náš kraj něco udělali. Abychom nevyprodávali to, co je pro nás cenné či dokonce strategické, aby náš rozvoj nebyl blokován různými účelovými zájmovými lobby, které pod záminkou, např. ochrany přírody, brání ekonomickému rozvoji. Abychom měli dopředu určitou strategickou úvahu o rozvoji obce či kraje a nedělali ad hoc rozhodnutí, která vyhovují jen těm, kteří po nás něco chtějí. A co se nám podařilo vybudovat si může přijet prohlédnout každý.

  25. dubna vyšel v deníku MF DNES na titulní straně článek novináře Janka Kroupy s názvem „Miliony korun na účet ženy kmotra ODS“. V článku byly zveřejněny transakce na bankovním účtu mé ženy v České spořitelně se spekulací, jestli byly řádně zdaněny. A dále autor Kroupa mj. uvedl: “Navíc za prodej akcií by Jana Dlouhá skutečně daně platit nemusela. Otázka však zůstává stejná: Kde se žena v domácnosti dostane k akciím za desítky miliónů korun“ píše novinář Kroupa, shodou okolností syn bývalého politika ODA Daniela Kroupy.

  Akcie Rybářství Třeboň získala moje žena v kupónové privatizaci a další následně dokoupila v několika vlnách. Tyto akcie držela déle než 15 let. Všechny transakce mé ženy spočívaly v legálních operacích, na které se buď nevztahuje daňová povinnost (nákup a prodej akcií související s přeměnou Rybářství na holding) nebo daně platí ze zákona vyplácející subjekt (např. dividendy). Všechny tyto operace schválil mé ženě daňový poradce. Navíc šlo o soukromé společnosti bez účasti státu. Pohled pana novináře Kroupy, že žena v domácnosti nemůže mít příjem z držení a následného prodeje akcií, je trochu bolševický.

  Alarmující na celé věci je i jiná skutečnost. Jak je možné, že novinář má bankovní výpisy z účtu mé ženy, když máme uzákoněno bankovní tajemství? Jak je možné někoho veřejně obviňovat a hanobit, když tomuto člověku není prokázána jakákoliv vina, nebylo mu sděleno jakékoliv obvinění a v případě mé ženy ani nebyla vyvíjena jakákoliv oficiální činnost ze strany kontrolních orgánů?

  Podle MF Dnes začalo vyšetřování mé manželky z podnětu Finančního a analytického úřadu (FAÚ) ministerstva financí. Útvaru, který přímo podléhá ministru Kalouskovi (TOP 09). Stojí mimo systém veřejně kontrolovatelných institucí a je jakousi nestandardní finanční policií. Nelze se ubránit dojmu, že jediným důvodem proč zřejmě FAÚ kontroluje moji ženu, jsem já. Ptám se sám sebe, kdo bude kontrolován příště? Moje děti, moji sousedé…?

  O neobvyklosti celého případu svědčí i následná zcela vykonstruovaná kauza mé údajné výhrůžky ministru financí.

Přitom pravda je taková, že opravdu velmi dobře rodinu pana Kalouska znám, byť samozřejmě vím, že se nedávno rozvedl. Jeho - dnes už bývalé ženy - si velice vážím a vždy jsem s ní měl a věřím, že i nadále mám dobré vztahy.

  Všichni víme, že na naši zemi doléhá globální ekonomická krize. Že jsme zadluženou zemí, a že ne vždy Česká republika hospodařila řádně. Mnoho peněz se podělo do neznáma, dozvídáme se z médií o vyvedených miliardách na zahraničních kontech bank, a proto je asi poptávka po obětních beráncích. Pokud zodpovědné osoby hledají příčinu zadlužení naší země u mě nebo mé ženy, jsou zjevně na špatné adrese.

  Nemohu proto tento atak chápat jinak, než jako připravenou diskreditační kampaň na Občanskou demokratickou stranu i na mě jako člena výkonné rady a jejího regionálního představitele.

  Autor: Ing. Pavel Dlouhý, člen Výkonné rady ODS

http://www.modrenoviny.cz/celostatni/ing-pavel-dlouhy-otevreny-dopis-clenum-ods.html