Hlubocký Zpravodaj 12/2011: Pokus o předvánoční rozhovor na příjemné téma.

Ve větru poletuje žlutorezavé listí, věž hlubockého kostela se ztrácí v mlze. Je polovina října a Vánoce se zatím zdají být v nedohlednu. Proto svou žádostí o tradiční předvánoční rozhovor místostarostu Pavla Dlouhého trochu překvapím. Po chvilkovém údivu – Vánoce? Už? pan místostarosta s rozhovorem souhlasí a podotkne, že předvánoční rozhovor by měl být pohodový, je to příjemné téma pro příjemnou, všemi vítanou dobu nejhezčích svátků. Samozřejmě! Jiný, než příjemný rozhovor jsem ani na mysli neměla, říkám, když si domlouváme termín a téma pro rozhovor. Termín – 18.listopadu.Téma – předvánoční, příjemné.

Jenže – člověk míní a čas? nebo události? nebo lidé? mění.

 

Pane místostarosto, vím, že jsme se shodli na příjemném námětu našeho rozhovoru pro čas předvánoční, ale – ta příjemnost by mohla působit falešně v době, kdy jste v centru publicity ne zrovna příjemné, související s jmenováním Martina Kuby ministrem průmyslu a obchodu. Jak vy tyto události vnímáte?

Pavel Dlouhý: „ Vnímám je bez překvapení. Každý mediálně viditelný politický krok, který nějak souvisí s jihočeskou ODS, vždy znovu vede k opakování toho, čím před víc než dvěma lety bývalý předseda Mirek Topolánek chtěl odpoutat pozornost od svých nedostatků a nehorázného chování. Přišel s teorií kmotrů a této vykonstruované a musím uznat, že šikovně vykonstruované teorie, se mnozí naši političtí rivalové a potažmo i média pilně ujali a užívají ji dodnes.Rozumím důvodům, které je k tomu vedou a rozumím tomu, že je mnohem jednodušší místo faktů a argumentů užít populistické fráze o kmotrech. Martina Kubu, předsedu jihočeské ODS, který byl zvolen na regionálním sněmu 72 hlasy ze 79 možných, vicehejtmana, za kterým je vidět kus práce pro jihočeský region, jmenoval do funkce ministra pan premiér Petr Nečas a já nepochybuji, že tak učinil po důkladném uvážení.“

Jmenování Martina Kuby je ale připisováno vašemu vlivu!

„ Jistě. To je to zjednodušení, o kterém mluvím, které užívají některá média a i někteří politici.Je jednodušší říci – Zařídil to kmotr Dlouhý!, než připustit, že pan premiér si pana ministra vybral podle jeho schopností a výsledků jeho práce a možná i přesvědčivého vítězství v kandidatuře na předsedu jihočeské ODS. 72 ze 79 hlasů, to je hodně silný mandát!“

Mohl situaci negativních reakcí ještě vyostřit odchod Michala Doktora z ODS?

„Nechtěl bych posuzovat, jestli tento krok pana Doktora něco vyostřil. Vyřešit tak zklamání, které patrně nezvládl, to bylo jeho legitimní právo a já bych ho nerad nějak hodnotil. Musím říci, že znám Michala Doktora jako dlouholetého člena ODS, který pro jihočeskou ODS udělal kus práce a vždy jsem u něj oceňoval schopnost pragmatického pohledu – nečekal bych, že učiní rozhodnutí jen na základě emocí z nesplněného očekávání jmenování do funkce ministra. Pochopitelně to mohlo nahrát těm, kteří měli potřebu negativních informací. Ale jak říkám, nic z toho, co médii proběhlo, mne nijak nepřekvapilo, tyhle věci se dějí pořád podle stejného scénáře – využít každou příležitost pro negativní manipulaci veřejného mínění. Pozitivní věci jsou záměrně zkreslovány nebo ignorovány.“

Máte na mysli například významné setkání německých a českých představitelů v Linci, které se konalo u příležitosti 28. října, Dne české státnosti a kterého se za Českou republiku zúčastnil pan prezident Václav Klaus, pan senátor Tomáš Jirsa, velvyslanec ČR v Rakousku Jan Koukal, krajský zastupitel Jan Zahradník, budějovický primátor Juraj Thoma a vy? Toto setkání, které pořádal dr. Ludwig Scharinger, honorární konzul ČR v Rakousku a generální ředitel Raiffeisenlandesbank Horní Rakousy, místopředseda Společnosti tří zemí, svým významem jistě nebylo přehlédnutelné – přesto o něm česká média téměř neinformovala. To je příklad, o kterém mluvíte?

„Pominu-li překvapení, že o tom víte a že se na to ptáte, tak musím odpovědět, že ano, to je přesně jeden z těch příkladů. Reprezentativní setkání u příležitosti významného výročí, za účasti našeho pana prezidenta a významných představitelů hornorakouských politických a podnikatelských kruhů a pozornost médií – zdůrazňuji českých médií, rakouská média to považovala za událost týdne – byla nulová. Média mají tu možnost ovlivnit názory lidí a vždycky budou ti, kteří ochotně přijmou a budou opakovat předložené názory, protože je to pohodlnější, než si vytvořit vlastní názor, ověřit si fakta, nevnímat jen povrch, ale pokusit se věci pochopit v souvislostech. Když chce někdo z nějakého důvodu někoho dehonestovat, dát mu nálepku kmotra nebo mafiána, tak se mu to povede, protože vždycky najde ty, kteří na to budou slyšet. Stačí šikovně zahrát na ty horší struny lidských vlastností – závist, omezenější rozhled, pocit vlastní nedůležitosti. Ale to už jsme se od původně domluveného příjemného námětu našeho rozhovoru dostali trochu hodně daleko, ne? Navíc si nejsem jistý, jestli právě tohle bude občany Hluboké nad Vltavou zajímat?“

Určitě ano, když je díky vám Hluboká tak často zmiňována v médiích a diskusích. Ale  pojďme tedy k námětu příjemnějšímu a tím je čas vánoční.V loňském rozhovoru v této době jste řekl, že pro vás je prosinec především dobou příprav rozpočtu města na příští rok...a tedy také časem hodnocení investic a výsledků roku stávajícího. Jak je tomu letos?

„Je to stejné. Tyto věci a procesy se nemění. Letošní rok byl trochu náročnější, protože rozpočet města byl trochu méně vyrovnaný než v loňském roce, projevily se tam některé větší investice i pozastavené zdroje dotačních programů. Přesto považuji za velmi pozitivní, že se podařilo dokončit ČOV v Zámostí, to byla mimořádně velká investice. Za neméně pozitivní považuji dokončení rekonstrukce mostu v Zámostí, tato stavba komplikovala nejen dopravu , ale i život obyvatel domů v okolí. Zateplení a nová fasáda zdravotního střediska, nový vůz pro Sbor dobrovolných hasičů Hluboká nad Vltavou, to jsou všechno záležitosti, které jsou přínosné a potřebné. Potěšitelné je i dokončení komplexu Podzámčí, můj názor je, že ta stavba vzhled hlavní části Masarykovy ulice významně zlepšila a neruší ani pohled na kostel, jak se před časem někteří občané obávali. Stejně tak s pocitem spokojenosti sleduji proměnu bývalého „domu hrůzy“ vedle KC Panorama, místo ruiny se tam rýsuje úhledný dům, děje se tak díky Františku Linhartovi, který do odkoupení domu a rekonstrukce investoval a přispěje tak k významně ke zlepšení vzhledu Masarykovy ulice. Tyto dvě zmíněné stavby jsou záležitostí soukromých investorů, nebyly financovány z městského rozpočtu, ale i to, že investoři mají o Hlubokou nad Vltavou zájem je ukazatelem toho, že naše město je úspěšné a pro investory atraktivní.“

Ještě by to chtělo vyřešit vzhled sýpky...

„V tom s vámi a s mnoha dalšími, kteří mají stejnou připomínku, zcela souhlasím. Sýpka je svým umístěním přímo výzvou pro generální rekonstrukci a vhodné využití, o tom vedeme ve městě diskuse už dlouho, objevily se různé návrhy a plány. Ale – vše je otázkou investic, peněz.Náklady, které by si rekonstrukce vyžádala, mnohonásobně převyšují možnosti financí města a naší prioritou a zásadou je nikoliv investovat do velkých projektů, ale především zajistit základní služby občanům města – tedy aby fungovala školka, škola, domov seniorů, úklid města a okolních obcí, aby bylo možné zajistit opravy chodníků nebo školního hřiště.Takže budoucnost sýpky je stále ve fázi hledání optimálního využití a především ve fázi hledání důvěryhodného investora. Na hledání řešení se samozřejmě město podílí společně s vlastníky objektu a pozemků, pochopitelně máme společný zájem a tím je takové využití, které by bylo ekonomickým nebo společenským přínosem pro město a občany.“

Třeba za rok už budeme o konkrétním budoucím projektu využití sýpky mluvit. Ale to je hodně vzdálená budoucnost, pojďme k té blízké, aktuální.Jaké jsou vaše plány na Vánoce a třeba i předsevzetí do Nového roku?

„Plány ...V osobním životě moc neplánuji, ale samozřejmě, pro čas vánoční plán nebo představu mám, jako každý rok tento čas budu prožívat s rodinou, těším se na radost syna z dárků a vůbec na atmosféru všech zvyků a třeba i příležitostí setkat se s přáteli a známými, z nichž mnoho je, jak si s potěšením uvědomuji, občany Hluboké nad Vltavou. Moje představa ideálních Vánoc je být doma – a tím myslím právě nejen dům, v kterém bydlíme, ale celkově naše město. A ta novoroční předsevzetí? Nemám a nedávám si žádné konkrétní pojmenovatelné, ale někdy učiním výjimku – a to jsem udělal, už když jste mne žádala o rozhovor. Dal jsem si předsevzetí, že určitě nesmím zapomenout využít příležitosti a popřát prostřednictvím Hlubockého Zpravodaje všem občanům hluboké krásné prožití svátků vánočních v kruhu rodiny a přátel, splnění jejich přání a do roku 2012 hodně úspěchů a spokojenosti. Vážení spoluobčané, přeji vám hodně štěstí.“

Pane místostarosto, i Vám hodně štěstí v novém roce a děkuji za – nakonec přece jen příjemný – rozhovor.