Portál Budějcká Drbna: Pavel Dlouhý: Splavnění Vltavy ani dnešní počasí jsem neovlivnil.

pátek, 10. června 2011, 11:25

Splavnění Vltavy je nesmysl.Splavnění Vltavy je perfektní projekt. Splavnění Vltavy jsou vyhozené peníze, které by se mohly investovat jinam. Splavnění Vltavy je pokračováním a naplněním myšlenky Vojtěch Lanny, ten lodní dopravu na Vltavě budoval už v 19.století a Budějce díky tomu vzkvétaly.

Splavnění Vltavy je „kšeft“ kmotra Dlouhého z Hluboké. Splavnění Vltavy. Projekt přijímaný s nadšením i proklínáním. Ti, kteří s projektem nesouhlasí, vyslovují často  jméno Pavla Dlouhého, místostarosty Hluboké nad Vltavou.Právě Hluboká má mít z celého projektu největší prospěch. Proto to Pavel Dlouhý zařídil. Zařídil to opravdu? Nikdo vlastně neví. Neví ani Budějcká Drbna. Jenže – správná Drbna, když něco neví, tak si to zjistí.

A tak jsme se ing.Pavla Dlouhého, místostarosty Hluboké nad Vltavou, zeptali:

Pane místostarosto, můžeme vás požádat o rozhovor?

Ing. Pavel Dlouhý: „ Ano, proč byste nemohli? Nemám problém poskytovat rozhovory, ale nejsem o ně nějak zvláště často žádán, poslední dva rozhovory jsem poskytl dvěma deníkům někdy na podzim loňského roku. Zřejmě ale od té doby nebylo žádné téma, ke kterému bych se měl vyjádřit...“

Budějcká Drbna takové téma má! Splavnění Vltavy. Podle některých informací jste iniciátorem projektu vy?

„ Musím říci, že ty „některé informace“ jsou zcela mylné. Nejsem a nebyl jsem vůbec iniciátorem této akce. Naopak, když tuším v roce 2005 pan ministr Palas a pan hejtman Jan Zahradník přišli s prvními návrhy na vybudování vodní cesty z Budějovic přes Hlubokou do Týna nad Vltavou, byl jsem k jejich plánům hodně skeptický. Celá věc ale měla svůj vývoj, který směřoval k realizaci projektu a dnes je ve fázi, kdy je úsek cesty hotový a bude otevřen pro lodní plavbu. A já se samozřejmě také dozvídám, že splavnění Vltavy je proto, že kmotra Dlouhého už nebaví jezdit z Budějovic na Hlubokou autem a chce jezdit lodí. Na adresu těch, kteří tyto nesmysly říkají, mohu říci jen tolik, že jsou chudí duchem nebo postiženi nadměrnou zapomnětlivostí. Už zapomněli, jak dalekosáhlé následky měly pro obyvatele domů kolem Vltavy povodně v roce 2002 a zřejmě si neuvědomují, že velice zásadní součástí projektu splavnění jsou protipovodňová opatření a regulační zásahy! Tak především tento projekt vnímám já a jestli z toho bude mít někdo prospěch, tak město České Budějovice a jeho občané. Je opravdu potřeba si uvědomit, že ta protipovodňová opatření byla v celém projektu prioritní.“

 

Projekt je ale prezentován jako splavnění Vltavy kvůli turistické a rekreační plavbě? Není v tom rozpor?

 

„Prezentace projektu je jedna věc a faktický efekt věc druhá a pro mě podstatnější. V tom smyslu, že prioritní je významné zmenšení rizika povodní. Ano,  samozřejmě je nutné říci, že některé finanční prostředky z EU byly účelově vázány na vybudování dopravní cesty. Já to vnímám tak, že zde může vzniknout významná turistická atrakce. Hodně Čechů jezdí obdivovat vodní díla v Německu, Rakousku, Holandsku nebo tady v Čechách Baťův vodní kanál. A nejezdí je tam obdivovat jen Češi, ale miliony lidí z celého světa. A aby je mohly obdivovat, musela ta vodní díla, ty vodní cesty, vzniknout, musel je někdo vybudovat. Teď se tedy něco takového buduje tady u nás – a musím říci, to není převratný objev současnosti!Přece už Vojtěch Lanna, dnes uznávaná vážená osobnost, vozil zboží a lidi po Vltavě do Prahy. V tehdejší době, kdy byli omezeni technickými prostředky, byla pro přímou cestu po vodě překážkou skalnatá část koryta a břehů v místě, kde je dnes Hněvkovická přehrada. Neměli technické  možnosti na prohloubení a rozšíření koryta, neuměli překonat skálu a tak vybudovali kanál, Lannův kanál, který byl propojením vodní cesty. Lannův kanál dnes už neexistuje, ale dobové dokumenty dokazují, že vodní cesta do Prahy byla považována za natolik důležitou, že jim prostředky na vybudování kanálu stály za vynaložení.
I to považuji za určitý důkaz, že novodobá, současná myšlenka splavnění Vltavy, kterou jsem ze začátku přijímal hodně nedůvěřivě, určitě byla velmi dobrá.“

 

Uplatnil jste tedy svůj vliv ve prospěch této myšlenky? Třeba proto, aby  zakázky na jednotlivé stavební práce získaly firmy vašich přátel?

 

„ To je stejné, jako byste se zeptala, jestli jsem ovlivnil dnešní počasí. Opravdu někdy očekávám, kdy se dozvím, že mohu i za to, že prší. A s projektem splavnění Vltavy je to stejné. Pokud vím, byly všechny stavební práce velmi specifické, vyžadovaly nejen specializaci, ale i náležité zkušenosti, techniku a hlavně – zadání všech prací podléhalo výběrovým řízením, kde rozhodovali odborníci ze státní správy a investor. Rozhlédnete-li se po podobných stavbách v republice, všude je provádí stále tytéž velké firmy, zaměřené právě na tento typ staveb. Nejinak tomu bylo i v případě budování vodní cesty v úseku mezi Budějovicemi a Prahou.“

 

Jak tedy mohlo vzniknout tvrzení, že největší prospěch z této akce bude mít Hluboká nad Vltavou, město, jehož jste místostarostou?

 

„ To opravdu nevím, domnívám se, že to může souviset s určitou negací nebo až závistí, která se z některých míst směrem k Hluboké ozývá. Ano, jsme město, které se rozvíjí a svým způsobem prosperuje, ale to je dáno koncepcí, kterou jsme už před dvaceti lety stanovili a podle které cíleně postupujeme a ze které mají prospěch nejen hlubočtí občané a návštěvníci města, ale třeba právě i občané Budějovic. Když se třeba o víkendovém odpoledni vydám se synem do hlubockého Adrenalin parku, potkávám tam většinu lidí z Budějovic. Totéž platí o naší letní plovárně, tváře, které znám z Budějovic, vídám i na kulturních nebo sportovních akcích. A podobné to bude i s možností plavby po Vltavě .To, že je Hluboká prostě na trase, to, že i tady bude nástupní můstek , to je dáno geografickou polohou města. Kdyby kolem Hluboké  tok Vltavy nevedl, věřte mi, že bych určitě nezařizoval, aby se kvůli tomu tok řeky měnil.“

 

Pane místostarosto, poslední otázka.11. června se koná slavnostní zahájení plavby. Zúčastníte se?

 

„ Rád bych odpověděl s nadsázkou, že samozřejmě, loď už mám připravenou a vylodím se přímo u svého domu. Ale obávám se, že by to někdo mohl vzít vážně a zítra se v novinách dočtu, že kmotr Dlouhý potvrdil, že splavnění je jen kvůli němu. Takže na vaši otázku odpovídám – pozvánku na slavnostní zahájení plavby jsem jako místostarosta města dostal. Jestli se zúčastním, ještě nevím,ale určitě se budu snažit  najít si čas.“.

 

Pane místostarosto, děkuji vám za rozhovor.

 

Autor: Askew X, Budějcká Drbna

 

ČTĚTE TAKÉ:

 

Splavnění Vltavy – Díl IV. - Čas je rychlejší než voda.

 

Vltavská Premiéra.

 

Splavnění Vltavy – Díl II. - Den D

 

Splavnění Vltavy – Díl I. - PROLOG (věnováno Vojtěchu Lannovi).

Zdroj: Budějcká Drbna