Hlubocký Zpravodaj 12/2010: Předvánoční rozhovor – o tradicích, volbách i městské policii .

Prosinec. Čas adventní, čas předvánoční. Čas ve znamení milých zvyků, obyčejů, tradic.Snad i každoroční prosincové setkání s místostarostou Hluboké nad Vltavou Pavlem Dlouhým na stránkách Hlubockého Zpravodaje začíná být tradicí....a když jsme u těch tradic, tak se první otázka letošního rozhovoru přímo nabízí:

 

Pane místostarosto – čím je pro vás prosinec? Časem tradic nebo spíš časem životního tempa ještě vyššího než obvykle?

Pavel Dlouhý: „Prosinec? Prosinec vnímám především jako čas příprav a návrhů rozpočtu města pro příští rok. A zejména v posledních dvou letech jsou to přípravy hodně intenzivní, s vědomím zodpovědnosti za rozpočet vyrovnaný, za nezadlužení města, za zachování stability všech standardních služeb , na které jsou občané zvyklí.

Ale napadá mne, že i to je určitá tradice a jsem velmi rád, že díky volebním výsledkům můžeme společně s koaličními partnery v této tradici pokračovat. A jako předseda místního sdružení ODS Hluboká nad Vltavou bych chtěl občanům poděkovat , že svými hlasy potvrdili, že kroky, které ve vedení města pro zachování standardu života ve městě i jeho rozvoj děláme, jsou občany vnímány pozitivně.“

I přesto, že v letošních volbách získala hlubocká ODS o dva mandáty v zastupitelstvu méně?

P.D. : „Ano, protože v kontextu s celkovou atmosférou ve společnosti nebo, dejme tomu, v politické oblasti, je třeba považovat volební výsledky v Hluboké nad Vltavou za dobré. Jistě, jak v parlamentních, tak v komunálních volbách byly některými občany vyslyšeny i hlasy, které mluvily o nutnosti změn. Záměrně říkám – mluvily, protože od slov k činům a výsledkům bývá někdy hodně daleko. O to víc si cením toho, že konkrétní práce vedení našeho města měla ve volbách odezvu převážně pozitivní – i vzhledem k tomu, že občané volí především podle osobností kandidátů, podle toho, jak jsou s jejich prací pro město spokojeni.Z mnoha rozhovorů s obyvateli našeho města vím, že občané využívají svých demokratických práv a sledují a hodnotí práci a rozhodování zastupitelstva a kandidáty pak volí díky konkrétním důvodům a hlavně konkrétním výsledkům.

Dva mandáty v zastupitelstvu můžeme posuzovat jako ztrátu, ale já ji vnímám i jako možnost pro širší spektrum názorů občanů, které zvolení zastupitelé volebních stran zastupují. Byla uzavřena koaliční smlouva, která sice stanovila určitou shodu v prioritách rozvoje města, ale pořád dává dostatečně široký prostor pro diskusi. A rozumnou, konstruktivní diskusi považuji za přínosnou pro město.“

Hovoříte o diskusi, názorovém spektru – ale říká se v kuloárech i veřejně, že stejně o všem na Hluboké rozhodujete vy?

P.D. „To je otázka? Jestli ano, tak – všimla jste si, že jsem řekl – rozumnou, konstruktivní diskusi? Tu vítám a plně akceptuji a respektuji. Nemám rád diskuse populistické nebo ekonomicky nerozumné a pokud v nich vyslovím svůj názor a je to vnímáno jako nějaké výhradně moje rozhodování o městských záležitostech, pak je to mylné vnímání.“

V souvislosti s tím, co jste zmínil, považujte své opětovné zvolení do funkce zastupitele a následně místostarosty za satisfakci?

P.D. : „Ne, za satiskakci ne. Považuji to za reflexi občanů Hluboké nad Vltavou na způsob vedení města v uplynulých letech – a nemyslím jen čtyřleté volební období.“

Reflexe mohou být různé. Některé se týkají třeba práce Městské policie Hluboká nad Vltavou , jejímž jste velitelem. Objevují se připomínky, které městským policistům vytýkají, že jsou málo vidět v ulicích, že se ne dostatečně podíleli na řešení celkem složité situace s parkováním v době turistické sezony, že dostatečně nestřeží noční klid v ulicích města.

P.D. : „Říkáte, objevují se připomínky. Kde konkrétně se objevují?Předpokládám, že jsou-li ze strany občanů připomínky, měli by je občané sdělit především mně. Mohou tak učinit osobně nebo písemně, prostřednictvím podatelny Městského úřadu. Několika málo podněty, které se práce Městské policie týkaly a byly mi sděleny, jsem se zabýval, relevantní jsem řešil s vrchním strážníkem Karlem Hubingerem. Podněty, které jsem prošetřil, ale z velké části prokázaly spíš nedorozumění nebo špatné vyhodnocení ze strany občana, který podnět dal. Samozřejmě, když na Masarykově ulici je problém s parkováním a není přítomen městský strážník, může vzniknout dojem, že městská policie nepracuje dostatečně. Ovšem občan neví, nemůže vědět, že ve stejné chvíli řeší městský strážník v jiné části města závažnější problém.Totéž se týká rušení nočního klidu – obyvatele Masarykovy ulice ruší noční křik mládeže, vracející se z diskotéky a jsou pohoršeni, že nezasáhne městská policie.Jenže městská policie zasahuje na cestě do Zámostí, kde došlo k ničení městského majetku,vandalismu. Počet městských strážníků je takový, jaký byl v plánuv době, kdy jsem návrh na zřízení Městské policie předkládal, stav považuji za optimální, i z hlediska výdajů na mzdy a provoz, ale samozřejmě neumíme zařídit, aby strážník mohl být současně na dvou nebo třech místech.Tím spíš, že občané třeba při rušení nočního klidu vyjadřují své rozezlení, ale městskou policii telefonátem na místo nepřivolají. A musím říci, že jistou nespokojenost jsem zaznamenal i ze strany některých hlubockých občanů, kteří opakovaně nerespektovali pravidla nebo se dopustili přestupku a domnívali se, že jako občané Hluboké budou mít u městské policie privilegia . Ano, městská policie je především službou pro občany města a okolních obcí a jako taková má k hlubockým občanům tolerantnější přístup, ne ale k těm, kteří toho opakovaně zneužívají.

Byl bych rád, kdyby se i Městská policie Hluboká nad Vltavou stala dobrou tradicí našeho města , ovšem to se bez spolupráce občanů nestane.“

Výborně, zmínil jste tradici, můžeme se tedy obloukem vrátit k původní otázce: je pro vás prosinec měsícem tradic nebo...?

P.D. „Mám znovu pohovořit o městském rozpočtu? Ale ne, tak vážně: samozřejmě mám prosinec spojený i s tradičními zvyky, s těmi rodinnými, které hodně intenzivně prožívám se svým synem a manželkou, i s těmi společenskými, vánoční čas je i příležitostí k přátelským setkáním .Vážím si takových setkání s občany Hluboké a vážím si spokojenosti, která taková setkání provází. A protože se s prosincem blíží i konec roku, chtěl bych prostřednictvím Hlubockého Zpravodaje popřát všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a spokojenosti osobní i pracovní v novém roce. A aby k té spokojenosti přispěl i fakt, že žijí právě v Hluboké nad Vltavou nebov některé z obcí ve správě města.