Hlubocký Zpravodaj 01/2009: Novoroční přání.

Vážení přátelé,

vstoupili jsme do nového roku, do roku 2009. Každý z nás do něj jistě vstupuje s mnoha osobními plány, představami a předsevzetími. I když jsou to plány individuální a odlišné, určitě mají jeden aspekt společný : mají kontinuitu s místem, ve kterém žijeme , s Hlubokou nad Vltavou nebo s obcemi Bavorovice, Kostelec, Purkarec, Poněšice, Munice, Líšnice, Hroznějovice. A také mají nové plány kontinuitu s předchozími – hodnotíme, co se podařilo nebo co ještě na splnění čeká.

 

Je tomu tak i v při plánování dalšího rozvoje města. V uplynulých týdnech jsme se v Radě města a v zastupitelstvu věnovali rozpočtu na rok 2009 . Vždy, když zvažuji jednotlivé budoucí investice , rekapituluji zároveň také efektivitu investic minulých, jejich účelnost a smysl pro život města.

Z tohoto hlediska považuji rok 2008 za úspěšný a přínosný. Podařilo se zahájit výstavbu velmi významného zařízení – hlubockých lázní, které přinesou všem v Hluboké nad Vltavou nové možnosti léčebné, společenské i kulturní. Za stejně významné považuji zahájení rekonstrukce a rozšíření Domova seniorů U zlatého kohouta. Mimořádně pozitivním počinem bylo omezení průjezdu nákladní dopravy Zámostím, v budoucnu chceme pokračovat v takových úpravách, které eliminují nákladní dopravu ze všech obytných zón města. Dále jsme naplnili a stabilizovali Městskou policii, jejímž úkolem bylo a nadále bude zajištění pořádku a bezpečnosti ve městě a obcích. Jako velký úspěch hodnotím získání dotace na rozsáhlou rekonstrukci budov mateřské školy. A přestože osobně nejsem velkým příznivcem cyklostezek,z hlediska přínosu pro veřejnost hodnotím kladně i rozvoj cyklostezek v okolí Hluboké, konkrétně novou cyklostezku do Purkarce.

Samozřejmě vnímám a oceńuji práci osadních výborů v obcích, díky nim se daří řešit požadavky občanů, kteří v obcích žijí.

A za podstatný považuji fakt, že se nám daří udržovat a rozvíjet standard, na který jsme si všichni v našem městě zvykli a který už často ani nevnímáme, považujeme ho za samozřejmost. Uklizené, upravené město, systém třídění odpadů, sběrný dvůr , funkční a kvalitní sportoviště, kulturní nabídku a další prvky, které z našeho města vytváří místo pro spokojený život.

Vážení přátelé, dovolte, abych Vám do nového roku 2009 popřál hodně zdraví, hodně radostí a štěstí v osobním a pracovním životě . A aby součástí Vašeho osobního štěstí byla i spokojenost s městem nebo obcí, v nichž žijete.

Pavel Dlouhý

místostarosta města Hluboká nad Vltavou