Hlubocký Zpravodaj 07-08/2008: Městská policie Hluboká 2007 - 2008

Městská policie Hluboká nad Vltavou oslavila v květnu 2008 1.rok své existence .První narozeniny jsou vždy důvodem k oslavě, dárkům, dortu se svíčkou....První pomyslné narozeniny Městské policie Hluboká nad Vltavou jsou důvodem k otázkám pro velitele MP a místostarostu Hluboké nad Vltavou, ing.Pavla Dlouhého:

Pane místostarosto, jaké je vaše hodnocení vývoje a činnosti Městské policie Hluboká nad Vltavou , retrospektivně za uplynulý rok?

Ing.Pavel Dlouhý: Pokud zrekapituluji naše představy a plány na zřízení a činnost hlubocké Městské policie, o kterých jsme prostřednictvím Hlubockého zpravodaje informovali občany před rokem, pak myslím, že v průběhu roku se nám tyto záměry podařilo realizovat. Jedním z hlavních záměrů byl početní stav pěti městských strážníků, a tento stav jsme se v současné době dostali.

 

Mohou se tedy věnovat těm záležitostem, které občanům Hluboké nad Vltavou znepříjemňují život a které byly důvodem zřízení městské policie. To znamená záležitosti, spojené s problematikou významného turistického ruchu, dále hodně tíživý problém rušení nočního klidu v souvislosti s provozem diskoték . Tam městská policie naprosto plní svou úlohu, v pátek a v sobotu vykonává noční služby a snaží se eliminovat projevy rušení nočního klidu. Občanům města také výrazně komplikoval život zvýšený provoz v době turistické sezony, kdy do města zavítá až 5 000 návštěvníků denně. Jde především o problémy s parkováním ,určité formy výtržnictví a vandalismu . Městská policie se na tyto projevy zaměřila a myslím, že se jí daří jim bud´ předcházet, nebo je účinně řešit. Zaznamenali jsme snížení počtu přestupků, kdy vandalové ničili majetek města..veřejné osvětlení, odpadkové koše, autobusové zastávky. Tím dochází k úspoře městských finančních prostředků.

To ale nejsou jediné oblasti, na které se městská policie soustředí?

Pavel Dlouhý : Samozřejmě, strážníci městské policie v rámci své činnosti také dohlíží na bezpečnost dětí na ulicích, silnicích a přechodech u školy a školek, dále řeší přestupky, které se v běžném dění ve městě vyskytují. Městská policie se snaží řešit přestupky občanů města spíš formou domluvy, kompromisu.Někdy to však není možné a pak městská policie využívá svých zákonných pravomocí.
Všechny tyto věci konzultujeme a koncipujeme je tak, aby stále odpovídaly tomu, že městská policie je tu ve prospěch občanů a pro jejich klidnější život ve městě a obcích.

Jaké jsou další plány, pro druhý rok činnosti?

Pavel Dlouhý :. Především musíme řešit větší mobilitu městské policie, protože o jejich působení je samozřejmě zájem i v obcích, Bavorovicích, Municích, Purkarci, at´už jde o řešení při rušení nočního klidu při různých akcích, nebo dopravní problémy a další přestupky. Zatím strážníci mají k dispozici kola, která ovšem neumožňují dostatečně eychlý přesun v případě nutnosti zásahu...pokud se ve stejnou dobu na dvou různých, vzdálených místech objeví problém, nemůže městská policie dostatečně rychle zvládnout přejezd z místa na místo tak, aby mohla řešit oba problémy.Takže podstatným plánem je zajištění vozidla, které opět přispěje k účinnějšímu působení městské policie. Současný stav pěti strážníků považujeme za optimální a zatím není důvod ho zvyšovat. K dobrému fungování městské policie je také potřebná součinnost občanů, kteří by měli přivolat městskou policii, pokud se setkají s nějakým problémem. A potřebné také je, aby nám občané sdělovali své připomínky a náměty, které se k městské policii vztahují...mohou je sdělit přímo mně, nebo pracovníkům městského úřadu. A jestli mohu, pak bych rád využil této příležitosti a prostřednictvím Hlubockého zpravodaje bych chtěl občanům Hluboké nad Vltavou před nadcházejícím létem, prázdninami a dovolenými popřát, aby právě tohle období, které má charakter určité uvolněnosti, změny , cestování, ale také s tím spojených rizik, prožili dobře , spokojeně a bezpečně..tak, abychom se na podzim zase všichni sešli v našem městě.