Hlubocký Zpravodaj 012/2006 : Hluboká 2006-2007

Konec starého a začátek nového roku je nepochybně příležitostí k k ohlédnutí za dny minulými a plánováním dnů budoucích.Hodnotíme,co se nám povedlo nebo co naopak nebylo zcela podle našich představ , uvažujeme, co nás čeká v roce 2007. A protože náš osobní život úzce souvisí s veřejným děním, s městem, ve kterém žijeme , můžeme porovnat svůj pohled s pohledem místostarosty města Hluboká nad Vltavou, ing Pavla Dlouhého:

Pane místostarosto, jak hodnotíte veřejné záležitosti Hluboké nad Vltavou v roce 2006?

Jako místostarosta se snažím dívat na věci města očima občanů, z tohoto pohledu považuji rok 2006 za úspěšný.Především v tom, že jsme jako město zajistili všechny služby, které jsou v naší kompetenci. Tedy úklid a údržbu veřejných komunikací a městské zeleně, provoz Zimního stadionu, kulturního centra, školek a školy, domova důchodců., Letní plovárny. Dobře fungoval svoz komunálního a tříděného odpadu. Vybudovai jsme několik bezpečných přechodů , díky velmi dobré spolupráci s osadními výbory jsme určitě přispěli ke zlepšení infrastruktury v obcích. To jsou všechno věci, které občané považují za samozřejmé, ale právě tyto věci tvoří podstatnou výdajovou část městského rozpočtu ..a kdyby přestaly fungovat , byly by důvodem k oprávněné nespokojenosti občanů. Kromě těchto fungujících záležitostí považuji za velký úspěch rekonstrukci a otevření hotelů Parkhotel a Podhrad a také dlouho očekávané a připravované otevření supermarketu u parkoviště, včetně vyřešení dopravní situace v té lokalitě, kruhový objezd.

V souvislosti s kruhovým objezdem se ale ozývají kritické hlasy, objezd je prý úzký, špatně průjezdný?

O kritice vím. Můj názor je, že projektové řešení bylo dlouho připravováno, schvalováno odborníky včetně dopravní policie. Zatím je objezd novým momentem,

pokud dlouhodobější praxe prokáže problémy, bude je město jistě řešit.

Je něco, co se podle vás nepovedlo?

Nedá se říci vysloveně nepovedlo, ale nejsem úplně spokojený s tím, že město nevyužívá plně možnosti, které nabízí grantové a dotační programy. Tam vidím určitou rezervu, ale také způsob, jak to napravit.A to považuji za další rozvoj města za hodně podstatné.

Tím se dostáváme k druhé novoroční otázce...co podle vás přinese rok 2007 našemu městu?

Samozřejmě standardní zachování stávajících služeb...říkám samozřejmě a předpokládám, že za samozřejmost to považují i občané. Ale zas tak úplná samozřejmost to není, udržet vyrovnaný rozpočet,zajistit vše, co je pro město,občany důležité. V roce 2007 bude pravděpodobně příjmová část rozpočtu nižší než v letech předchozích. Důvody jsou na delší rozklad, jen stručně a zjednodušeně lze říci, že to souvisí s některými zákony,které iniciovala minulá vláda a které vedly k zániku mnoha drobných i středních podnikatelů , jejichž daně budou v rozpočtu chybět, vliv má i tzv.společné zdanění manželů a další ekonomické faktory.Rozhodně to však neznamená,že by se Hluboká nadále nerozvíjela, naopak. V letošním roce je pro nás prioritní realizace Rehabilitačního a rekondičního centra pro kardiovaskulární choroby , tedy těch hlubockých „lázní“ ,o kterých jsem už ve Zpravodaji mluvil.

A další významnou prioritou jsou další postupy,které povedou k vyřešení dopravní situace ve městě, především v Zámostí , omezení nebo úplné vyloučení průjezdu těžké nákladní dopravy městem.To považuji pro zkvalitnění života všech občanů Hlubokéza velmi důležité. A důležitá je také podpora všech aktivit, které jsou pro naše město pozitivní a přispívají ke spokojenosti nás všech. A rád využívám této příležitosti,abych do nového roku popřál všem občanům Hluboké nad Vltavou, aby takových aktivit bylo co nejvíc a aby osobní i pracovní život byl spokojený a úspěšný. Vážení občané,přeji vám do roku 2007 hodně štěstí .