Hlubocký zpravodaj 05 /2007 : Nepohádkový rozhovor

S trochou nadsázky lze říc,že v dnešní době už není nad zlato sůl, ale informace. Dobré informace mají cenu zlata a zvlášt´, jsou-li to informace o dění ve městě, kde žijeme. A protože dobrých informací není nikdy dost, několik jich Hlubockému zpravodaji poskytl místostarosta města, ing.Pavel Dlouhý:

Pane místostarosto, úvodní zmínka o soli nad zlato není náhodná, je to pohádkový námět a vy jste momentálně nad jednou pohádkovou aktivitou převzal záštitu?

Ing.P.Dlouhý: Ano, i letos Jezdecká tělovýchovná jednota Holiday Horses Club připravuje k Mezinárodnímu dni dětí Den dětí v sedle ve dvoře Vondrov .A součástí akce je i vyhlášení už 3.ročníku výtvarné a literární soutěže pro děti. V letošním roce na téma Pohádkové zvíře. Myslím,že tato akce už je dětmi i rodiči vnímána jako tradiční, získala si oblibu a jestliže nám ji nepřekazí nějaké mimořádně špatné počasí, tak se jí děti zúčastní v hojném počtu a to nás všechny těší.

 

Děti se vždy dobře baví,jsou spokojené, dostanou dárky za své výkony v různých soutěžích. Tak jsem to viděl v předchozích letech a doufám, že vyjde počasí a bude to tak i letos. U výtvarně literární soutěže mně v minulých dvou ročnících překvapilo, jak nápadité obrázky a články děti vytvořily a jsem rád,že je tak splněn záměr, s kterým soutěž vyhlašujeme,tedy rozvíjet a podporovat v dětech jejich fantazii, kreativitu.Ne jen jim pasivně dát nějaké dárky,ale motivovat je ke snaze, zájmu.A to se nám daří.

Námětem soutěže je pohádkové zvíře. Nemohu se nezeptat, jaké je to vaše?

Ing.P.Dlouhý: I v pohádkách zůstává mým nejoblíbenějším zvířetem kůň , který vlastně byl námětem 1. ročníku soutěže . Nebudu jmenovat žádného konkrétního, pohádek s koňmi je hodně.

O tom, že letošní ročník soutěže už úspěšně probíhá, jsem se přesvědčil i doma , náš chlapeček měl malování zvířete jako domácí úkol ze školky a protože na to nějak pozapomněl, měl velkou starost,že nebude moci soutěžit.Ale samozřejmě se nic nedělo,donesl obrázek druhý den .A nevím,jestli namaloval úplně nejoblíbenější,ale vím,že namaloval ovečku.

Určitě už se na všechny ovečky,krtečky , maxipsy Fíky a další pohádkové hrdiny těšíme. U pohádek ještě chvilku zůstaňme,protože Hluboká nad Vltavou je někdy prezentována jako téměř pohádkové město s pohádkovými podmínkami pro občany. Je-li tomu tak skutečně,nechme na zhodnocení občanů.Bylo by ovšem zajímavé vědět,jak to vypadá s některými téměř pohádkovými plány do budoucna.Například na podzim loňského roku byla občanům velmi slibována výstavba Domova seniorů na Křesíně a pak najednou celá věc rychle utichla.Pane místostarosto,v jaké fázi vývoje je tento projekt?

Ing.P.Dlouhý: Nikdy jsem neříkal a ani neviděl,že na Křesíně bude stát domov důchodců,jako hotovou věc. Od vize k realizaci vždycky bývá velmi dlouhý kus cesty a to je i tento případ.Byla zde nějaká vize,která vycházela z toho,že v dané lokalitě má město pozemky,které by bylo možno na stavbu využít.Druhá věc je, jak moc město Hluboká nad Vltavou potřebuje další domov pro senory a také , a to je podstatné, jestli by bylo schopné výstavbu financovat . Myslím si,že stávající domov důchodců v současné době poskytuje péči na velmi dobré úrovni. Zejména v poslední době tam došlo k významnému,pozitivnímu zlepšení podmínek pro jeho obyvatele. A další zlepšení předpokládám,pan ředitel Slepička má dobré představy a záměry,jak tam ten pobyt ještě zkvalitnit.

Stávající domov důchodců svou kapacitou odpovídá počtu občanů našeho města.Naším zájmem je mít jeho kapacitu naplněnu,protože i kdyby byl poloprázdný,tak na něj stejně musí město vynaložit prostředky ,mandatorní výdaje. Výstavba nového domova je jistě ještě otázkou na zamyšlení,diskusi, ale nějaké konkrétní kroky k jeho realizaci zatím nezačaly. Existuje studie,jak by domov mohl vypadat ,tedy to je jen určitá podoba vize, ale není například vyřešena otázka financování.. Pokud bychom nezískali nějaké mimořádné prostředky, tak nejsme schopni z rozpočtu města tak náročnou stavbu financovat. A sehnat prostředky z jiných zdrojů bude velmi složité. Všechno se odvíjí od financí. A je velmi snadné v určitém období občanům něco slíbit, předložit jim vizi tak,aby dělala dojem brzkého splnění,ale zajistit skutečnou realizaci , to už tak snadné není.

Možná je to i o tom, nakolik se za sliby skrývá skutečný záměr je někdy splnit. Příkladem naopak rychle realizovaného záměru je zřízení Městské policie. Tento pro město nový,nebo obnovený prvek,nás všechny hodně zajímá .Městskou policii řídíte vy, takže prosím o informaci.kdy začne Městská policie Hluboká nad Vltavou fungovat?

Ing.P.Dlouhý: Městská policie postupuje v intencích prvního rozhovoru , tedy k 1.3. byl přijat jeden strážník,který připravil pracoviště a všechny náležitosti,které jsou pro výkon práce policie nezbytné. V průběhu května bude přijat druhý strážník a po vyřízení nezbytných formalit už nastane období,kdy Městská policie začne pracovat přímo v terénu,tedy v ulicích města. Následně bude stav doplněn na předpokládaný počet, tedy 4 strážníky. Budeme sledovat a hodnotit,jak se Městská policie osvědčí.Osobně jsem s prací a přístupem pana magistra Hubingera spokojen a jeho přijetí považuji za správnou volbu. Městská policie bude pro město jistě přínosem a jsem velmi rád,že svou činnost zahájí zároveň se začátkem turistické sezony ve městě,takže rovnou bude řešit problémy s tím spojené.

Dalším námětem, který původně zněl trochu jako pohádka,ale postupem času začal být konkrétním a občany snad i vítaným prvkem, je plán postavit Rehabilitační a rekondiční centrum pro pacienty s kardiovaskulárními onemocněními. Vy jste společně s MUDr.Ladislavem Pešlem, ředitelem Kardiocentra Nemocnice Č.B , .autorem této myšlenky. V jaké fázi je tato záležitost?

Ing.P.Dlouhý. : Záležitost pokračuje tím způsobem,který je jediný pro nás možný.To znamená,projekt je připraven, je upravován podle aktuálních potřeb.Jsme připraveni podat žádost o finanční prostředky. Už je na 99% jasné,že případné financování bude probíhat z regionálního operačního programu. Bohužel,jak už je známo z médií,otázka příjmu evropských peněz pro plánovací období 2007 až 2013 , je záležitost poměrně problematická. V otázce dojednání postupů a peněz v Bruselu příslušné státní úřady a ministerstva hodně zaspaly a stav není moc ideální. I NUTS II , tedy společný operační program jihočeského a plzeňského kraje, teprve naplňuje svůj úřad.který se jmenuje Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.Zatím je vytvořena organizační struktura úřadu, již byl jmenován jeho ředitel a úřad je postupně naplńován k optimálnímu stavu 60 úředníků.Bohužel se tedy dá očekávat,že dojde k významnému zpoždění podávání žádostí.Původně byl plánován termín červenec ,srpen,dnes už víme,že když to bude v listopadu,tak to bude úspěch a může dojít i k tomu,že budou podávány žádosti až v roce 2008. Takže to je pro nás naprosto limitující záležitost, podmiňující získání peněz na realizaci.

Za pozitivní považuji,že tato záležitost představuje určitou významnou prioritu pro celý Jihočeský kraj, jak nás při jednání, kterého jsme se zúčastnili s panem starostou, ubezpečil a ujistil pan hejtman Jan Zahradník. Vnímám to jako určitou garanci, že Rehabilitační a rekondiční centrum v Hluboké nad Vltavou skutečně bude.

Jak už jste řekl , cesta od prvotní vize k realizaci je náročná.A zlaté rybky, plnící tři přání na potkání, se vyskytují jen v těch pohádkách. Takže město si samo sobě a svým občanům musí plnit přání. Za informace o těch splněných,snad v dohledné době splněných i nesplněných vám, pane místostarosto,děkuji.