20 let Agrární komory České republiky.

Slavnostní setkání u příležitosti 20. výročí založení Agrární komory ČR se konalo ve čtvrtek 12. září 2013 na pražském Žofíně. Více než 400 zástupců okresních a regionálních komor z celé republiky ve svých projevech pozdravili a jejich práci ocenili premiér ČR Jiří Rusnok, ministr zemědělství Miroslav Toman, prezident AK ČR Jan Veleba, předseda Hospodářské komory ČR, ex-prezident AK ČR Jiří Netík a další významní hosté.

Součástí slavnostního setkání bylo předávání ocenění a plaket za dlouholetou práci a přínos pro Agrární komoru ČR.

Fotogalerie: Slavnostní setkání AK ČR

 


Z Hlubockého Zpravodaje - Dopis ředitele DD U Zlatého kohouta

Poděkování za finanční dar pro DD U Zlatého kohouta

Vážení občané města Hluboká nad Vltavou,

je mi velkou ctí poděkovat touto cestou jménem všech obyvatel a zaměstnanců DD i jménem svým ing. Pavlovi Dlouhému a dr. Janu Horákovi za velkorysý finanční dar pro Domov důchodců U Zlatého kohouta v Hluboké nad Vltavou.

Při své práci ředitele DD prožívám každý den okamžiky smutné i veselé. Některé časem z mé paměti odplynou, některé ale zůstávají a jsou nezapomenutelné. K takovým patří i den, kdy jsem byl informován o záměru darovat našemu domovu pro seniory finanční částku, kterou věnují hosté společné oslavy 60. narozenin Pavla Dlouhého a Jana Horáka - místo obvyklých narozeninových darů. Už tato ušlechtilá myšlenka mne velmi dojala – a to jsem ještě netušil, že na speciálním bankovním účtu, který byl pro tento účel zřízen, se nakonec sejde téměř neuvěřitelná částka 1 262 000 korun. V den oslavy – 4. 7. 2013 - činila částka 1 007 000 korun českých a převzal jsem ji ve formě symbolického šeku přímo na oslavě narozenin ve Dvoře Vondrov.V dalších dnech pak na bankovním účtu přibyly další příspěvky až ke konečné částce 1 262 000 korun.

Dar je určen na podporu a rozvoj našeho domova pro seniory a bude investován s maximální uvážlivostí tak, aby byl co nejvíc ku prospěchu obyvatel domova.

Dar byl samozřejmě náležitě legislativně zajištěn a to jak oficiální darovací smlouvou, tak řádným zdaněním.

Chtěl bych při této příležitosti vyjádřit poděkování místostarostovi Pavlovi Dlouhému nejen za tento dar, ale také za dlouhodobou podporu a pozornost, kterou Domovu seniorů U Zlatého kohouta věnuje.

Jiří Slepička

ředitel domova seniorů U Zlatého kohouta Hluboká nad Vltavou.

 

                                                                                             

 

 


Zahraniční delegace v Hluboké nad Vltavou - květen 2013

Město Hluboká nad Vltavou na konci května přivítalo vzácné zahraniční hosty. Ve středu 29. 5. 2013 zavítala do města v rámci oficiální návštěvy Jihočeského kraje velvyslankyně Jihoafrické republiky paní Franki C Verwey. Na setkání se starostou města Tomášem Jirsou, místostarostou Pavlem Dlouhým a MUDR. Janem Rebanem byly hlavním námětem možnosti spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví a také turistického ruchu. Poté si paní velvyslankyně v doprovodu Tomáše Jirsy prohlédla hlubocký zámek, Townshend International School a Sportovní areál.

Ve čtvrtek Hlubokou nad Vltavou navštívila velvyslankyně Rumunska v ČR paní Daniela Anda Grigore Gitman. Po uvítání starostou města T.Jirsou a místostarostou P.Dlouhým následovalo neformální jednání, věnované především oboustranným zkušenostem s rozvojem turistického ruchu a zemědělství a také spolupráci ve zmíněných oblastech. Místostarosta Pavel Dlouhý přiblížil paní velvyslankyni historii rozvoje turistického ruchu v Hluboké nad Vltavou a nastínil předpoklad vývoje v Rumunsku, které, jak podotkl, během svých návštěv mohl poznat. Paní Daniela Gitman také se zájmem shlédla zámek Hluboká, seznámila se s prostředím i výukou TIS a ocenila hlubocký Sportovní areál.

Fotogalerie: Návštěva velvyslankyně Rumunska


Prezident Republiky Tatarstán R.Minnichanov a vládní delegace navštívili město Hluboká nad Vltavou

Město Hluboká nad Vltavou v pondělí 15. 4.2013 navštívila vládní delegace Republiky Tatarstán v čele s prezidentem Rustamem Minnichanovem a velvyslancem Ruské federace v ČR Borisem Kiselevem. Po krátkém uvítacím ceremoniálu v RRC Hluboká proběhla slavnostní večeře, které se kromě zahraničních hostů a ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby  zúčastnili také členové statutárních orgánů Jihočeské hospodářské komory a Regionální agrární komory Jihočeského kraje. Večerní program byl ukončen prohlídkou zámecké zahrady zámku Hluboká nad Vltavou.

Fotogalerier: Vládní delegace Tatarstánu v Hluboké n. V.


PF 2013

Do nového roku 2013 vám přeji především zdraví, osobní i pracovní úspěchy a šťastné dny
s vašimi blízkými a přáteli.

                                                                  Pavel Dlouhý

 


Předvánoční zastavení.

Čas běží rychleji, než chceme, nezpomalí a už vůbec se nezastaví. Ve vteřinách, minutách, dnech, týdnech přeběhne jaro, léto a podzimní chlad nám ohlásí, že čas ve svém běhu neomylně míří k adventu, k době vánoční. Době, která by měla být nejen ve znamení shánění dárků, chvatu mezi pečením cukroví a velkým úklidem, ale měla by – paradoxně – být hlavně dobou zklidnění, zvolnění běhu, kterým se snažíme dohnat čas. Advent by možná měl být i příležitostí k zastavení. Zamyšlení. Ohlédnutí. Tak, jako je příležitostí k symbolickému zastavení už tradiční předvánoční rozhovor s místostarostou města Pavlem Dlouhým. Letos ale nešlo o zastavení ani jediné, ani symbolické...

Číst dál: Předvánoční zastavení.

Setkání seniorů v Hluboké nad Vltavou.

Tradiční setkání seniorů z Hluboké a okolních obcí již mnoho let pořádá a pořádal i letos, 21. listopadu, Městský úřad Hluboká nad Vltavou ve spolupráci se sociální komisí. Její předsedkyně, Ladislava Vítovcová, všechny přítomné v sále hotelu Parkhotel srdečně přivítala a předala slovo Janě Soukupové, nástupkyni Heleny Váchové, která se už také těší zaslouženému důchodu. A pak už následoval malý koncert pěveckého sboru Slavíčci ze základní školy, který vedou Irena Martincová a František Černoch. Rytmus a pohyb do sálu doslova vběhl s dívkami z kroužku aerobicu, který trénuje Lenka Dvořáková.

Po kulturním programu byl čas pro proslov místostarosty Pavla Dlouhého, který krátce informoval o dění ve městě a činnosti rady a zastupitelstva města. V diskusi pak odpovídal na dotazy k zachování MHD, opravám chodníků a k dalším, zdánlivě „obyčejným“ věcem, které jsou ale pro každodenní život důležité.

A velmi důležité téma – důchody a související problematika – bylo námětem proslovu Marie Chalupové. Vážné náměty poté odlehčilo vystoupení PidiPrincezniček a MiniPrincezniček– malých mažoretek a dokonce jednoho mažoreťáčka ze skupiny Hlubocké Princezny, kterou vede Tereza Kadlecová. K dobré náladě přispěla i společná večeře a pak už, jako na každé správné společenské akci, začala hrát hudba v podání skupiny Last Aquarel.


Zdroj: Hlubocký Zpravodaj 012/2012


Tradiční setkání seniorů v Hluboké nad Vltavou, 21.11.2012

 

 
 
 
 

 

Regionální sněm RS ODS Jižní Čechy

 Regionální sněm ODS Jihočeského kraje proběhl ve čtvrtek 1. listopadu v budějovickém sídle občanských demokratů v Modrém domě. Na sněmu bylo přítomno 81 delegátů z oblastních sdružení České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

 Jednání sněmu zahájil předseda jihočeské ODS Martin Kuba, který ve svém úvodním projevu zhodnotil nejen průběh a výsledky krajských a senátních voleb, ale také se věnoval politice ODS a vlády České republiky.

Část svého proslovu zaměřil na zhodnocení situace ve straně před kongresem a také prognóze dalšího možného vývoje stability vlády, v kontextu s výsledky volby nového vedení ODS, která se bude konat na víkendovém kongresu občanských demokratů v Brně.

Následoval jeden z hlavních bodů programu - volba kandidátů do výkonné rady ODS. Z navržených členů, kteří kandidaturu přijali, byli většinou hlasů zvoleni Pavel Dlouhý (OS České Budějovice) a Vladimír Homola (OS Písek).

Číst dál: Regionální sněm RS ODS Jižní Čechy