MFF Voda moře oceány 2015 v Hluboké nad Vltavou.

Mezinárodní filmový festival Voda moře oceány se stal v Hluboké nad Vltavou už tradiční a významnou akcí. Velmi rád jsem přijal pozvání organizátorů - prezidenta festivalu Steva Lichtaga a viceprezidenta Jindřicha Soukala a zúčastnil jsem se spolu se starostou Tomášem Jirsou slavnostního zahájení VII. ročníku festivalu. Neméně rád jsem se setkal se zajímavými hosty, mimo jiné kulturním a ekonomickým atašé Indonésie v ČR panem Punjulem S. Nugrahou a také s freedivery Gabrielou Grézlovou ( mistryně světa v nádechovém potápění - statické apnoi), Martinem Cheníčkem ( instruktor freedivingu) a mnohonásobným světovým rekordmanem v potápění Herbertem Nitschem. Potěšily mne i pozitivní reakce občanů našeho města na tuto čtyřdenní akci a věřím, že i další ročník bude jedním z vrcholů hlubockého kulturního a společenského dění.

 

Fotogalerie:  MFF Voda moře oceány 2015

 

 


Mezinárodní agrosalon Země Živitelka 2015

42. ročník mezinárodního agrosalonu Země Živitelka v Českých Budějovicích byl opět významnou a důstojnou přehlídkou práce českých zemědělců, chovatelů, pěstitelů, potravinářů, výrobců zemědělské techniky a dalších oborových subjektů. Z mého pohledu je výstava také příležitostí k dobré vzájemné komunikaci mezi zemědělci a představiteli státu a zemědělských institucí a to jak na oficiální, tak na neformální úrovni. Bylo mi potěšením a ctí setkat se s prezidentem ČR Milošem Zemanem a jeho předchůdcem Václavem klausem, předsedou Agrární komory ČR Miroslavem Tomanem, premiérem Bohuslavem Sobotkou a mnoha dalšími zástupci politického a profesního dění. Nemenším potěšením mi byla mnohá setkání se zástupci zemědělských podniků, kolegy z regionálních agrárních komor a zástupci zemědělské veřejnosti. Za významné považuji jednání Regionální agrární komory Jihočeského kraje s jihočeskými poslanci a senátory. A ani letos jsem nevynechal prohlídku expozic, zejména zemědělské techniky, expozice Chutná hezky jihočesky a expozice rostlinné a živočišné výroby.

 

Fotogalerie: Země Živitelka 2015

 


Slavnostní rozloučení se školním rokem v ZŠ Hluboká n.V.

Závěr měsíce června je pro mne už neodmyslitelně spojený s tradičním ceremoniálem ukončení školního roku v Základní škole Hluboká nad Vltavou. Ani letos tomu nebylo jinak a velmi rád jsem se zúčastnil této hezké akce.

Přestože se slavnostního školního ceremoniálu účastním mnoho let, vždy znovu velmi vnímám emotivní atmosféru, v které se absolventi, někdejší trochu ustrašení prvňáčkové, dnes mladí lidé, vydávají na další cestu k dospělosti. Přeji jim, aby to byla cesta úspěšná a aby na ní zúročily základy vzdělání, které jim hlubocká škola dala.

A znovu jsem prošel areálem školy ( tak jak obvykle činím při jednání Školské rady ZŠ Hluboká n.V. kde mám tu čest být jejím předsedou) a s uspokojením jsem konstatoval, že rozsáhlá rekonstrukce všech pavilonů školy patří k akcím zdařilým, na které mohou být občané města hrdí.

 

Fotogalerie:  Konec šk. roku v ZŠ Hluboká n.V.


Příjemná setkání na konci června

S velkým potěšením jsem se na konci června zúčastnil dvou akcí, které měly velmi pozitivní rozměr. Tou první bylo slavnostní otevření nového areálu Fun Spot Lipno. Areál představuje spojení sportu ( adventure golf), mystiky a poznání a považuji ho za další přínos pro rozvoj turistického ruchu v jihočeském kraji. V průběhu zahajovací party jsem ocenil nejen realizaci areálu, ale také příjemnou možnost setkání s osobnostmi jihočeského veřejného života.

Nemenším potěšením byla vernisáž výstavy DALEKÉ / BLÍZKÉ Ilja repin Ruské umění v Alšově Jihočeské Galerii Hluboká nad Vltavou. Unikátní výstava více než 120 obrazů ruských výtvarníků je nepochybně velmi významnou akcí, jejíž prestiž potvrdila i přítomnost Jeho Excelence mimořádného velvyslance Ruské federace v ČR Sergeje Kiseljova, s nímž jsem se po čase opět rád setkal a plně se ztotožňuji s jeho myšlenkou, že umění by mělo být nejen nadčasové, ale také apolitické. I na této akci jsem ocenil možnost setkání s představiteli jihočeského veřejného života.

Slova doplněná obrazem - fotogalerie:

Otevření areálu Fun Spot Lipno

Vernisáž výstavy v AJG Hluboká n.V.


Volby do zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou - výsledky.

Obec: Hluboká nad Vltavou

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkemzpr.v %
         21        1       7    7   100,00  4 020  1 990    49,50   1 990

  35 348

Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
 
číslonázevabs.v %
1 Jiří Topka, NK 352 1,00 1 1 683,23   20,91       0
2 Občanská demokratická strana 8 655 24,49 21 35 348,00   24,48       6
3 HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST 3 152 8,92 21 35 348,00    8,91       2
4 Aliance norm. obč. ANO 2014 2 940 8,32 21 35 348,00    8,31       2
5 HLUBOCKO-PROSPERUJÍCÍ,BEZPEČNÉ 3 436 9,72 21 35 348,00    9,72       2
6 Volba pro město 4 099 11,60 21 35 348,00   11,59       2
7 Česká str.sociálně demokrat. 2 801 7,92 21 35 348,00    7,92       1
8 ANO 2011 3 055 8,64 21 35 348,00    8,64       2
9 Komunistická str.Čech a Moravy 2 970 8,40 21 35 348,00    8,40       2
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 888 11,00 21 35 348,00   10,99       2

 

Zvolení zastupitelé:

ODS: 1. Tomáš Jirsa  2. Ladislav Pešl  3. Pavel Dlouhý  4. Petr Píša  5. Zdeněk Čmejrek  6. Hana Šťastná

VPM: 1. Václav Irovský, 2. Karel Běhounek

KDU-ČSL: 1. Aleš Raus st.  2. Aleš Raus ml.

HPBS: 1.  František Toušek  2. Valerie Chromá

HZHRM: 1. Karel Vácha  2. Jiří Prokeš

KSČM: 1. Vladimír Salaba  2. Andrea Mádlová

ANO 2011 : 1. Milena Thalerová, 2. Jindřich Soukal

ANO 2014: 1. Jiří Karvánek  2. Petra karvánková

ČSSD: 1. David Šťastný

Zdroj: volby.cz

 


Rozhovor pro Hlubocký Zpravodaj 10/2014

Je dobře, když se některé věci opakují a nemění.

Motto: Nejpodivnější na budoucnosti je pravděpodobně představa, že jednou ji budeme řadit

k starým dobrým časům.(John Steinbeck)

Psal se rok 1994 a v České republice probíhaly volby do zastupitelstev obcí. Volby se ve dnech 18. a 19. října konaly i v Hluboké nad Vltavou a ziskem 9 mandátů z celkových 21 zvítězila ODS, druhé místo s 5 mandáty získala ČSSD. Za necelý měsíc uplyne od této dnes již historické události 20 let. Malé výročí je příležitostí k rozhovoru s Pavlem Dlouhým, místostarostou města a tehdejším i současným předsedou Místního sdružení ODS Hluboká nad Vltavou.

Je pro vás 20.leté výročí důvodem k ohlížení? K bilancování?

„ Přiznám se, že když pan starosta Tomáš Jirsa přišel s tím, že už je to dvacet let, byl jsem překvapený, ani jsem si neuvědomil, že už je to tolik let. Ale k bilancování v tom smyslu, na jaký se ptáte, jsem se ještě nedostal. Vybavuji si ale jiný okamžik, kdy jsem hodně významně vnímal, jak čas rychle utíká. Bylo to na slavnostním ukončení školního roku v základní škole, tradiční ceremoniál, kterého se rád účastním.Díval jsem se na absolventy 9.třídy, kteří se loučili se školou a uvědomil jsem si, že většinu z nich jsem vlastně viděl před devíti lety, kdy do školy nastupovali jako prvňáci. Tenkrát někteří z nich měli v očích slzy obav z toho, co je v té velké neznámé škole čeká, ted, 30. června 2014, někteří plakali, protože šli do hlubocké školy naposled. A mne udivilo, jak rychle těch devět let uběhlo a jak je hodnota času relativní. A znovu se mi ten pocit vybavil, když jsem spolu s panem starostou Jirsou byl na zahájení nového školního roku, které se kvůli dešti snad poprvé v historii školy nekonalo venku, ale ve třídách a tam jsem zas měl před sebou prvňáčky a zase někteří plakali....takový koloběh života. Je dobře, když se některé věci nebo události opakují a nemění.“

Co se podle vás za uplynulých let nejvíce změnilo? Ne jen v našem městě, ale celkově, ve společnosti?

„ Určitě způsob, jakým média ovlivňují myšlení společnosti. Ano, tisk vždy hodně určoval dění a za dob totality byl i nástrojem politické moci, ale nárůst vlivu médií prostřednictvím internetu ve spojení s určitými politickými zájmy je v posledních šesti letech nevídaný. Názory a myšlení velké části veřejnosti bohužel neurčují skutečné hodnoty, výsledky nebo jen prostá znalost faktů, ale mediální či virtuální realita. Kdo, proč a s jakým cílem ji vytváří, nad tím už se veřejnost nezamýšlí, pouze pasivně přijímá předložené, často nepodložené, zkreslené a záměrně negativní zprávy. Záměrně neužiji slovo informace, protože relevantní informace by měla mít reálný základ a ověřitelnou hodnotu. Stačí se podívat, jak některé noviny píší o Hluboké nad Vltavou – místo informací o úspěšném městě s kvalitní infrastrukturou se v článcích objevují negativní zprávy a nepravdivé smyšlenky.“

Není vaše hodnocení ovlivněno tím, že právě o vás média nehovoří zrovna pozitivně?

„ Ne, neposuzuji věc podle sebe, ale v mnohem širších souvislostech. I když samozřejmě můj mediální obraz je, jaký je. Má smysl vysvětlovat těm, kteří tomu obrazu uvěřili, že realita je jiná? Že nejsem nějaký tajemný zákulisní hráč, že naopak dvacet let jsem předsedou Regionální agrární komory Jihočeského kraje, že jsem a byl jsem zastupitelem, radním a místostarostou našeho města, že jsem předsedou Místního sdružení ODS Hluboká nad Vltavou – přesvědčím ty, kteří jsou přesvědčeni médii o něčem jiném?“

Netuším. Pojďme raději k další otázce: I když říkáte, že nebilancujete, určitě je něco, čeho si za dvacetileté období v práci pro město ceníte?

„Zřejmě očekáváte, že budu jmenovat nějakou konkrétní investiční akci, projekt, stavbu. Bylo jich za těch dvacet let opravdu hodně a vybrat třeba jen tři by bylo těžké už proto, že bych nechtěně snížil význam těch nejmenovaných. Ale! Opravdu nejvíc si vážím toho, že jsme vždycky dokázali najít shodu s ostatními subjekty, které ve volbách získaly zastupitelské mandáty. I když jsme – a množným číslem „jsme“ myslím hlubockou ODS – měli vyšší počet zastupitelských křesel a mohli jsme utvořit koalici třeba jen se dvěma dalšími stranami, šli jsme cestou široké koalice, cestou kompromisů, dohody. Tím jsme mohli naplnit naši základní myšlenku, že politika na komunální úrovni má být tvořena ve prospěch města a jeho občanů. Ostatně, jsem přesvědčen, že ani občané neposuzují práci jednotlivých zastupitelů podle toho, ke které straně nebo hnutí patří, ale právě podle toho, co zastupitelé pro občany a město dělají, jak rozhodují. A stejně tak jsem přesvědčen, že úlohou nebo posláním nás zastupitelů je vytváření podmínek pro kvalitu života občanů. V tom se s kolegy zastupiteli všech stran nepochybně shodujeme a výsledky tomu odpovídají.Vím, že to zní trochu jako fráze, ale podíváte-li se na složení koalic ve městě, pak zjistíte, že to není fráze, ale realita. A opravdu hodně si cením toho, že většina usnesení zastupitelstva a to nejen v tomto volebním období, bývá přijata jednohlasně. A že hlubočtí zastupitelé se věnují práci pro město a ne zbytečným politickým rozbrojům, které známe z jiných měst.“

Zeptám se otevřeně – není to trochu i proto, že se někteří vaši kolegové zastupitelé obávají vašeho vlivu a proto raději navenek souhlasí, i když uvnitř nesouhlasí?

„Tak to si rozhodně nemyslím. Obavy z mého vlivu...to je přesně ten nesmyslný mediální obraz, o kterém jsem mluvil. Jak moc je nesmyslný, to dokazuje příklad výstavby zimního stadionu. To byl projekt, ke kterému jsem měl v době jeho schvalování výhrady a byly za to proti mně hodně negativní a kritické reakce jak části veřejnosti, tak části kolegů zastupitelů. Moje argumenty, že finanční náročnost „zimáku“ neúměrně zatíží rozpočet města a to nejen na samotnou výstavbu, ale především na jeho provoz, údržbu a opravy zařízení, tehdy nikdo nechtěl akceptovat a zastupitelstvo stavbu stadionu odsouhlasilo, což jsem plně respektoval a jen jsem se divil, že v průběhu jednání zastupitelstva o této věci někdo prořezal pneumatiky na mém autě před radnicí. Dnes, po letech, už víme, že provoz a hlavně nákladné opravy stadionu skutečně vyžadují velké peníze, nepovažuji to ale za satisfakci, pouze jen za další věc, kterou je třeba řešit a rozhodně bych nechtěl, aby vznikl dojem, že nepřeji hlubockým sportovcům a veřejnosti zimní stadion, naopak, vnímám ho jako součást sportovního vyžití ve městě.Našel bych i další příklady aktivit, s nimiž jsem nesouhlasil, ale realizovány byly, myslím ale, že nemá smysl je uvádět.Kdo mne zná, ví, že jsem věcným a pragmatickým argumentům přístupný a rozumnou konstruktivní diskuzi vítám.“

I když je kritická?

„Ano.Kritické názory jsou dobré, protože mohou diskutovanou záležitost posunout k lepšímu vývoji. Ovšem, aby tomu tak bylo, musí kritika být podložena věcnými argumenty a hlavně, musí nejen kritizovat daný stav, ale také přinášet lepší řešení. Chce-li někdo něco kritizovat, měl by zároveň předvést, dokázat, že to umí lépe, zná kvalitnější postup a může garantovat výsledek. Někdy slyším takové ty kritiky typu Všechno je tady na Hluboké špatně!! Tak říkám – Dobře, pojďme o tom diskutovat, co konkrétně je špatně? Odpovědí bývá neurčité Noo, tak, všechno, nějak. Ptám se znovu: Ale co, všechno? Je špatně, že jsme opravili, zateplili zdravotní středisko? Opravili, zateplili základní školu, vyměnili okna, dveře, uspoříme na výdajích za topné energie a zlepšili dětem prostředí? Je špatně, že jsme postavili Čističku Odpadních Vod v Zámostí? Je špatně, že máme dostatek míst pro hlubocké děti v mateřské škole, je špatně dobrá kapacita a velmi kvalitní péče o seniory v Domově důchodců U zlatého kohouta?Nebo že Podnik místního hospodářství má nový zametací vůz, je špatně, že občané v celém městě mohou parkovat všude zdarma, že máme nejnižší možnou daň z nemovitosti a zcela minimální poplatek za svoz odpadu – tedy to, co jiná města nemají? Nebo je snad špatně, že jsme opravili hasičárny nebo kapličky v obcích? Co KONKRÉTNĚ je špatně? A odpovědí bývá: Ne, to je vlastně všechno dobře....ale ty chodníky! A také přístav... Jsem potěšen, že konečně vím konkrétnější definici hodnocení „všechno špatně“ a ptám se dál: Co je s chodníky? Které konkrétně, kde? A co je špatně na přístavu, který sice je také přístavem, ale především je významným protipovodňovým opatřením? Konkrétní chodník, který je špatně, se obvykle nedozvím, kritik asi zapomněl, který měl na mysli. Jednou mi bylo dokonce řečeno, že chodníky jsou špatně, protože jsou do kopce. Tak to napravit skutečně neumíme, to se nezmění. U přístavu zase vadí, že ho budou využívat jenom ti, kteří mají lodě. To je sice pravda, ale jen částečná, já hlavní a mimořádně podstatný přínos celého projektu vidím v tom, že kdyby zas měla přijít velká voda, což si nikdo nepřejeme, ale přijít může, stejně jako přišla v roce 2002, tak využitím zařízení v přístavu, protipovodňových vrat, se zabrání rozlití vody do velké části města. A je třeba důrazně připomenout, že převážnou část investice financovalo Ředitelství vodních cest, tedy státní, nikoliv městská instituce! To je fakt, který si lze snadno ověřit a měl by tak učinit každý, kdo chce kritizovat.“

Setkáváte se i s kritikou k práci městské policie?

„Musím říci, že zcela minimálně. Městská policie Hluboká nad Vltavou začala pracovat v červnu 2007 a za sedm let bylo připomínek k její práci opravdu málo, nanejvýš deset. Mám tedy na mysli konkrétní připomínky, ne to už zmíněné „všechno je špatně“. Některé připomínky se týkaly například situace u mostu do Zámostí, je tam stánek se zmrzlinou, zastavují a někdy nevhodně parkují auta, je tam rušněji a obyvatelé okolních domů z toho nadšeni nejsou a k nápravě různých situací volají MP. Její příslušníci ale řeší jinou situaci jinde, nemohou být u mostu nepřetržitě. Stejně tak může mít připomínky ten, kdo se opakovaně dopustil přestupku, neakceptoval domluvu či upozornění MP a ta mu po několikerém opakování udělila pokutu. Jinak hodnocení přínosu městské policie pro naše město ponechám na občanech. Za sebe konstatuji, že cíl, který jsme v kontextu se zřízením městské policie měli, považuji za naplněný – městská policie má plánovaný počet strážníků, přispěla ke zklidnění dopravní a parkovací situace zejména v období turistické sezony, což je k denní průměrné návštěvnosti až 5 000 lidí za den poměrně náročný úkol. Setkávám se s pozitivním hodnocením zklidnění dopravní situace v místech, kde dříve řidiči jezdili rychle. Za důležité považuji, že výrazně ubylo přestupků v poškozování veřejného majetku, městská policie také zajišťuje veřejný pořádek při konání velkých společenských akcí, dohlíží na bezpečnost dětí u školy – prostě funguje jako služba občanům města. Přesně tak, jak jsme chtěli.“

Říkáte „chtěli jsme.“ To množné číslo znamená...

„....všechny kolegy zastupitele, s nimiž jsme zřízení Městské policie odsouhlasili. A nejen tento krok, ale i mnoho dalších. Za dvacet let jich byly nepochybně stovky, možná tisíce.Nevím, jestli vůbec budu bilancovat. Ale co vím zcela jistě je to, že bych za shodu, za koaliční a zastupitelskou dobrou spolupráci a práci pro město chtěl všem kolegyním a kolegům zastupitelům poděkovat. A občanům děkuji, že nám svou volbou opakovaně tuto spolupráci umožnili.Vážím si toho.“


Agrosalon Země Živitelka 2014 - Národní dožínky.

Svátek českého zemědělství - i tak je nazývána největší zemědělská výstava Agrosalon Země Živitelka, která se v areálu českobudějovického výstaviště konala od 28. srpna do 2. září 2014. K tradiční oslavě práce zemědělců patřily i letos Národní dožínky, kterých se v sobotu 30. srpna zúčastnili představitelé vlády, PSP ČR, Agrární komory ČR a především zástupci zemědělských a potravinářských firem, družstev a spolků. Výstava se tak opět stala nejen přehlídkou výsledků práce českých zemědělců, ale také příležitostí k přátelským a pracovním setkáním i prostorem k diskuzím o současnosti a budoucnosti českého zemědělství.

Fotogalerie: Země Živitelka 2014 - Národní dožínky.

 


Regionální agrární komora Jihočeského kraje zvolila své představenstvo.

Valná hromada Regionální agrární komory Jihočeského kraje proběhla ve čvrtek 21.listopadu 2013. V úvodu jednání v obsáhlém proslovu zhodnotil předseda představenstva RAK JČ ing.Pavel Dlouhý uplynulé tříleté období činnosti RAK JČ. Připomněl nejvýznamnější akce a aktivity, zhodnotil vývoj českého zemědělství v kontextu s událostmi v regionu i s dopady vládní a evropské politiky. Bilancoval nejen úspěchy, kterých se jihočeským zemědělcům a RAK JČ podařilo dosáhnout, ale zmínil i dílčí neúspěchy a problémy, se kterými se zemědělci dlouhodobě potýkají.

V další části jednání se konaly volby do statutárních orgánů RAK JČ. Přítomní delegáti jednomyslně zvolili pro další tříleté období tyto členy představenstva RAK JČ:

Ing. Pavel Dlouhý – předseda (OAK České Budějovice)
Ing. Miroslav Pavlík – místopředseda (OAK Strakonice)
Ing. Zdeněk Selner – místopředseda (OAK Prachatice)
Ing. Václav Jungwirth (OAK Český Krumlov)
Ing. Jan Koutný (OAK Jindřichův Hradec)
Pavel Novotný (OAK Písek)
Ing. Antonín Sviták (OAK Tábor)Fotogalerie: Valná hromada RAK JČ


Pavel Dlouhý kmotr? Ano. Už pětinásobný!

V neděli 6. října 2013 byl v kostele Svatého Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou  pokřtěn chlapeček Petr. Jeho kmotrem byl ing.Pavel Dlouhý, místostarosta Hluboké nad Vltavou, který se tak stal už pětinásobným kmotrem.

Fotogalerie: Křtiny 6.10.2013

 


 

20 let Agrární komory České republiky.

Slavnostní setkání u příležitosti 20. výročí založení Agrární komory ČR se konalo ve čtvrtek 12. září 2013 na pražském Žofíně. Více než 400 zástupců okresních a regionálních komor z celé republiky ve svých projevech pozdravili a jejich práci ocenili premiér ČR Jiří Rusnok, ministr zemědělství Miroslav Toman, prezident AK ČR Jan Veleba, předseda Hospodářské komory ČR, ex-prezident AK ČR Jiří Netík a další významní hosté.

Součástí slavnostního setkání bylo předávání ocenění a plaket za dlouholetou práci a přínos pro Agrární komoru ČR.

Fotogalerie: Slavnostní setkání AK ČR

 


Z Hlubockého Zpravodaje - Dopis ředitele DD U Zlatého kohouta

Poděkování za finanční dar pro DD U Zlatého kohouta

Vážení občané města Hluboká nad Vltavou,

je mi velkou ctí poděkovat touto cestou jménem všech obyvatel a zaměstnanců DD i jménem svým ing. Pavlovi Dlouhému a dr. Janu Horákovi za velkorysý finanční dar pro Domov důchodců U Zlatého kohouta v Hluboké nad Vltavou.

Při své práci ředitele DD prožívám každý den okamžiky smutné i veselé. Některé časem z mé paměti odplynou, některé ale zůstávají a jsou nezapomenutelné. K takovým patří i den, kdy jsem byl informován o záměru darovat našemu domovu pro seniory finanční částku, kterou věnují hosté společné oslavy 60. narozenin Pavla Dlouhého a Jana Horáka - místo obvyklých narozeninových darů. Už tato ušlechtilá myšlenka mne velmi dojala – a to jsem ještě netušil, že na speciálním bankovním účtu, který byl pro tento účel zřízen, se nakonec sejde téměř neuvěřitelná částka 1 262 000 korun. V den oslavy – 4. 7. 2013 - činila částka 1 007 000 korun českých a převzal jsem ji ve formě symbolického šeku přímo na oslavě narozenin ve Dvoře Vondrov.V dalších dnech pak na bankovním účtu přibyly další příspěvky až ke konečné částce 1 262 000 korun.

Dar je určen na podporu a rozvoj našeho domova pro seniory a bude investován s maximální uvážlivostí tak, aby byl co nejvíc ku prospěchu obyvatel domova.

Dar byl samozřejmě náležitě legislativně zajištěn a to jak oficiální darovací smlouvou, tak řádným zdaněním.

Chtěl bych při této příležitosti vyjádřit poděkování místostarostovi Pavlovi Dlouhému nejen za tento dar, ale také za dlouhodobou podporu a pozornost, kterou Domovu seniorů U Zlatého kohouta věnuje.

Jiří Slepička

ředitel domova seniorů U Zlatého kohouta Hluboká nad Vltavou.