Novoroční přání

Vážení přátelé, vážení občané Hluboké nad Vltavou, Bavorovic, Hroznějovic, Jeznice, Kostelce, Líšnice, Munic, Poněšic a Purkarce,

dovolte, abych vám popřál nejen klidné, radostné a požehnané dny svátků vánočních, ale především co nejvíce klidných a spokojených dnů v novém roce. Věřím, že pod vánočními stromky najdeme hodně pěkných darů, ale mým přáním je, abychom v roce 2020 měli dar nejcennější - zdraví. A také další cenný dar - možnost sdílet čas se svými blízkými a přáteli.
Milí přátelé, přeji vám vše dobré do nového roku.

                                             Pavel Dlouhý


Sněm MS ODS Hluboká nad Vltavou

Na začátku prosince se opět konal sněm místního sdružení ODS Hluboká nad Vltavou. Za účasti většiny členů byl předsedou MS zvolen Pavel Dlouhý, místopředsedou Tomáš Jirsa. Kromě volební části sněmu byla na programu také diskuze o dění ve městě v kontextu s volebním programem pro stávající funkční období i diskuze k celostátní politické situaci.


Jedna z velmi milých povinností...

Oddávání snoubenců patří k jedné z milých povinností místostarosty města. Zejména když nejen v obřadní síni hlubockého zámku stanou ve své významné životní chvíli snoubenci, kteří patří k mým přátelům. Vždy vnímám vážnost a slavnostní rozměr okamžiku, ve kterém se snoubenci vydávají na společnou životní cestu a je mi opravdu ctí a potěšením být s nimi na začátku této cesty.

Chci také poděkovat pracovnicím matriky Městského úřadu Hluboká nad Vltavou, které pečlivou přípravou i realizací významně přispívají k slavnostnímu průbehu svateb v Hluboké nad Vltavou.

Fotogalerie: Oddávání v obřadní síni zámku v Hluboké nad Vltavou


Předvolební setkání ODS Hluboká nad Vltavou 3.10. 2018

Tradiční předvolební setkání členů a příznivců ODS Hluboká nad Vltavou proběhlo ve středu 3. října 2018 v hlubockém minipivovaru. Pozvání přijal hlubocký rodák RNDr Jan Zahradník, který ve svém úvodním proslovu pozdravil přítomné a mimo jiné vyjádřil naději, že ODS - nejen hlubocká - v komunálních volbách získá hlasy rozumně, racionálně uvažujících voličů. Předseda ODS Hluboká nad Vltavou a místostarosta města Pavel Dlouhý také vyslovil přání, aby volební výsledek umožnil nejen hlubocké ODS, ale i dalším stranám a hnutím pokračovat v koaliční spolupráci ve prospěch rozvoje města a kvality života občanů.  Příjemnou atmosféru setkání umocnil také " předvolební guláš", který přítomným dámám na stůl přinášel starosta města Tomáš Jirsa a samozřejmě nechybělo ani hlubocké pivo. 

 

Fotogalerie: Předvolební setkání ODS Hluboká n. V.

 


Zahájení školního roku 2018/2019 v ZŠ Hluboká n. V.

Tradičním slavnostním ceremoniálem před budovou hlubocké základní školy zahájili hlubocké děti, rodiče, prarodiče a pedagogové nový školní rok 2018/2019. Nejvíce svůj "velký den" prožívali prvňáčkové, kteří byli do školy uvedení svými spolužáky z 9.tříd. Velmi rád jsem se t=to akce zúčastnil a to ne jen jako místostarosta města, ale především jako předseda rady školy. Malým školákům přeji, aby jejich první školní dny, týdny a měsíce byly úspěšné a spokojené, žákům devátých tříd přeji úspěšné završení jejich školní docházky a všem žákům a pedagogům přeji dobrý a vydařený školní rok.

Fotogalerie: Zahájení šk. roku 2018/2019

 


Předání člunu SDH Hluboká nad Vltavou

Ve čtvrtek 23. srpna 2018 jsme společně se starostou města Tomášem Jirsou, členem Rady města Jindřichem Soukalem, členem zastupitelstva Zdeňkem Čmejrkem, zástupci Nadace ČEZ a dodavatelské firmy předali starostovi Sboru dobrovolných hasičů Hluboká n. V. Jiřímu Karvánkovi a jeho kolegům hasičům novou loď. Jde o další investici z rozpočtu města, v hodnotě 1,6 milionu, která má velký význam pro další rozvoj činnosti dobrovolných hasičů. Loď budou využívat jak k výjezdům v oblasti řeky Vltavy, tak i k případné evakuaci osob v ohrožení - loď má kapacitu 15 míst.

Fotogalerie: Předání lodi SDH - foto.


Rozhovor pro Hlubocký Zpravodaj červenec - srpen 2018

O létě, investicích a také zdraví s místostarostou Pavlem Dlouhým.

Slunce vysoko na obzoru, turisté na náměstí a u zámku, lodě na vodě, radost a výskot dětí ve vodě plovárny, květinami barevné zahrádky, okna i terasy restaurací...na Hluboké začíná další léto. A k začátku léta již tradičně patří i setkání s místostarostou Hluboké nad Vltavou Pavlem Dlouhým. Setkání, které je nejen ohlédnutím za uplynulým půl rokem v našem městě, ale také pohledem na události, které naše město čekají.

Pane místostarosto, co se vám bezprostředně vybaví, když řeknu „léto na Hluboké“?

„Tak těch asociací je víc, ale určitě ta nejvýraznější je – konec školního roku v hlubocké základní škole – a pro mne velmi milá povinnost se zúčastnit závěrečného ceremoniálu loučení žáků devátých tříd se školou. Říkám to každý rok a nerad bych, abych působil dojmem, že se opakuji, ale říci to musím: vždy, když vidím ty už ne děti, ale mladé lidi, uvědomuji si, že oni jsou budoucností našeho města a budou jednou pokračovat v tom, co my dnes ve městě děláme a připravujeme... a že je to pro nás velká zodpovědnost . A když jsem řekl slovo „odpovědnost“ pak se mi vybavuje další asociace – tedy odpovědnost za to, aby léto, které je vzhledem k přílivu turistů do našeho města nejexponovanějším obdobím, proběhlo bez větších komplikací pro občany města. Pořádku a bezpečnosti se snažíme dlouhodobě docílit jak komunikací s pořadateli nejrůznějších akcí, tak soustředěným dohledem Městské policie Hluboká nad Vltavou, která i letos bude samozřejmě pracovat v intenzivním nasazení.

Můžete vaši větu „ co my dnes ve městě děláme a připravujeme“ více konkretizovat?

„Samozřejmě. Jako velmi významnou akci bych jmenoval přístavbu Domova seniorů U zlatého kohouta. Společenské, nebo možná můžeme říci spíš multifunkční centrum, které vzniklo na místě staré zástavby v Masarykově ulici a navazuje na objekt domova seniorů, bude nepochybně velkým přínosem jak pro obyvatele domova, tak pro občany staršího věku, kteří bydlí ve městě. To je projekt, z kterého mám opravdu radost, že se povedl a věřím, že až bude centrum předáno do užívání, přinese radost i těm, kterým je určen. A v této souvislosti mne napadá další projekt, který bude mít stejné poslání – rozšířit možnosti vyžití a v tomto případě i vzdělávání těm z opačného věkového spektra, tedy dětem. Mluvím o projektu, který jsme aktuálně začali připravovat v radě a zastupitelstvu města – o přístavbě , respektive nástavbě v základní škole. Rozsáhlý a dosud prakticky nevyužitý půdní prostor nad pavilonem školní jídelny rozšíří dětem a pedagogům možnosti výuky i společenských akcí. Tuto budoucí investici vnímám hodně pozitivně, protože vzrůstají-li požadavky školy na rozšíření kapacity, je to potvrzením jak zájmu rodičů žáků o naši školu, tak faktu, že na Hluboké děti stále přibývají. Mimochodem, v tomto roce město Hluboká ( včetně obcí) překročilo pěti tisícovou hranici počtu obyvatel. A to je myslím velice dobrá zpráva.“

 

Dobrých zpráv není nikdy dost...a je fajn vědět, že se naše město stále rozvíjí a rada ani zastupitelstvo nespí na vavřínech... Jaké další investiční akce jsou v plánu?

 

„Kdybychom spali na vavřínech, tak by to občané velmi rychle zjistili a ve volbách by nám to spaní takzvaně „spočítali“ ...Rozumím tomu, že ne vždy jsou všichni se vším spokojeni, záleží hodně na úhlu pohledu a prioritách, zájmech....Sportovci budou chválit rozhodnutí, která se týkají investic do sportovních zařízení, zimního stadionu, fotbalového hřiště...Ti, kteří nesportují, naopak budou tyto investice kritizovat a budou chtít například podporu kultury nebo rekonstrukci chodníku..Je potřeba vždy zvažovat, kam finanční prostředky a úsilí investovat tak, aby byly potřeby občanů pokryty rovnoměrně, opominout nelze ani nutné mandatorní výdaje, které často nejsou vidět, ale jde na ně velká část městského rozpočtu.Mám na mysli provoz školy, mateřské školy, domova seniorů, ale také Podniku místního hospodářství. A znovu řeknu to, co říkám velmi často – je hodně potěšitelné, že v široké koalici stran, jejichž zástupci byli hlubockými občany zvoleni, panuje shoda a společný zájem vést město dobře, uvážlivě a hospodárně. Doufám, že tomu bude tak i nadále. Ale to jsem trochu odbočil od vaší otázky . Další důležitou investicí, kterou připravujeme, bude výstavba nové čističky odpadních vod. Bude lokalizována v prostoru už vlastně za městem, za rybářstvím a nahradí stávající čističku u parkoviště.“

Některé čtenáře možná překvapí vaše formulace „připravujeme“, tedy fakt, že se na přípravě podílíte, protože po městě kolovaly různé dohady o vašem zdravotním stavu...

„ Tak musím říci, že sice neznám obsah těch dohadů, ale určité opodstatnění měly... V minulém roce jsem absolvoval složitou operaci páteře, po níž následovala dlouhá rehabilitace a letos jsem se podrobil relativně banálnímu operačnímu zákroku, který se ovšem zkomplikoval a rekonvalescence v podstatě trvá dodnes. Přesto jsem po celou dobu byl účasten na všech důležitých rozhodnutích rady města a zastupitelstva a svou funkci místostarosty jsem nezanedbával ( úsměv) a nyní jsem opět připraven pracovat naplno a řádně. Je pravdou, že jsem si hodně intenzivně ověřil, že zdraví je skutečně to nejdůležitější, co člověk má, všechny ostatní věci jsou marginální... A proto bych chtěl občanům našeho města popřát nejen krásné prožití léta a dětem báječné prázdninové zážitky, ale především všem přeji co nejvíce zdraví.“

 

 


Přání do nového roku 2018

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

vešli jsme společně do nového roku 2018. Dovoluji si Vám při této příležitosti přát co nejvíce zdraví, osobních i profesních úspěchů, rodinné pohody, přátelských setkání a v neposlední řadě také spokojenost se životem v našem městě, Hluboké nad Vltavou.

Pro každého z nás představuje nový rok jiné plány, jiná očekávání a naděje. Přesto jsou události, které jsou společné nám všem. V roce 2018 takovými událostmi nepochybně budou volby. První z nich - volba prezidenta České republiky - je aktuální právě v těchto dnech. .. Velmi byh si přál, aby tato volba naší zemi dala nejen konkrétní jméno hlavy státu, ale především schopnost respektovat právoplatnou vůli většiny, která o tomto jménu rozhodla. Protože to je jeden ze základních principů demokracie v plném významu toho slova.

Druhou, pro náš každodenní život ještě významnější událostí, budou podzimní volby do zastupitelstev měst a obcí.. I v této souvislosti si dovolím vyjádřit přání, abychom svou volbou projevili respekt  ke skutečným hodnotám a k zodpovědnému přístupu těch, kteří pracují pro dobrý rozvoj našeho města a nás, občanů. Jak jsem již mnohokrát deklaroval, komunální politika by neměla být prostorem pro politikaření, konflikty mezi stranami, nekonstruktivní a demagogický boj o hlasy voličů a laciná gesta, ale naopak by měla být prostorem, ve kterém komunální politici - zastupitelé, radní - věnují své schopnosti a úsilí vytváření kvality života občanů města a obcí. Jsem velmi rád, že v Hluboké nad Vltavou se nám díky spolupráci v široké koalici daří tuto myšlenku naplňovat a pevně doufám, že tomu tak bude i nadále.

Vážení občané Hluboké nad Vltavou, Bavorovic, Hroznějovic, Jeznice, Kostelce, Líšnice,  Munic, Poněšic a Purkarce, přeji Vám vše dobré do nového roku 2018.

 

                                                          Ing. Pavel Dlouhý


 

Slavnostní zahájení provozu plavební komory Hněvkovice.

Slavnostním zahájením provozu plavební komory na jezu v Hněvkovicích v sobotu 20. května 2017 byl učiněn další krok k naplnění myšlenky Vojtěcha Lanny - splavnění Vltavy. Za účasti představitelů státní správy i oborových organizací a také za účasti veřejnosti propluly novou plavební komorou první lodě.Pro ně i pro mnohé další ( zejména malá plavidla) je tak otevřena vodní cesta z Českých Budějovic do Prahy. Považuji tuto událost za další významný přínos pro rozvoj turistického ruchu v našem kraji a další zkavlitnění nabídky rekreace pro obyvatele a návštěvníky Jižních Čech. Všem, kteří se na přípravě a realizaci projektu podíleli, patří uznání a díky.

Fotogalerie: Otevření plavební komory Hněvkovice


Otevření Pivovaru Hluboká

Ve středu 25.ledna 2017 jsem se s potěšením zúčastnil slavnostního zahájení provozu Pivovaru Hluboká. V průběhu večera jsme společně s kolegy z městského zastupitelstva ocenili nejen chuť hlubockého ležáku, ale také potenciální přínos pivovaru jak pro hlubocké občany, tak pro návštěvníky našeho města. K široké nabídce často nadstandardních služeb v Hluboké nad Vltavou novým pivovarem přibývá další počin, iniciovaný soukromým investorem. Dovolím si vyjádřit naději, že i tento nejnovější počin bude úspěšný a přispěje k dobrému jménu našeho města. Dej Bůh štěstí!

 

Fotogalerie: Otevření Pivovaru Hluboká

 


 

Tradiční začátek léta.

Účast na slavnostním ukončení školního roku v Základní škole Hluboká nad Vltavou a také symbolický letní pozdrav občanům města Hluboká n.V. prostřednictvím Hlubockého Zpravodaje - tradičnízačátek léta.

Vážení občané města Hluboká nad Vltavou a Bavorovic, Hroznějovic, Jeznice, Kostelce, Líšnice, Munic, Poněšic a Purkarce,

léto má většina z nás spojeno s příjemnými zážitky a pocity a vnímá ho jako období slunečných dnů, dovolených a odpočinku. Pro mne začátek léta představuje také velmi příjemnou, řekl bych již tradiční příležitost oslovit vás prostřednictvím našeho městského zpravodaje a popřát vám do letních měsíců co nejvíce pohody. Zejména dětem přeji, aby si radostně, bezstarostně užily prázdninový čas, ať už ho budou prožívat kdekoliv – na hlubockém koupališti, v Adrenalin parku, při zábavných akcích nebo s rodiči na výletech či u moře. Pevně věřím, že svá letní dobrodružství prožijí bez nehod a úrazů a v září se zase vrátí do hlubocké školy, kde na ně budou čekat nejen odpočinuté paní učitelky a vyzdobené třídy, ale také zmodernizovaná školní jídelna, jejíž rekonstrukci jsme schválili v městské radě a zastupitelstvu.

Rodičům, prarodičům dětí a vlastně všem občanům města a obcí samozřejmě přeji, aby k jejich letní pohodě patřilo vše, co Hluboká nad Vltavou nabízí, ať už v oblasti sportu, kultury nebo společenských událostí. Nabídka je opravdu velmi široká a jistě si v ní každý najde podle svého zájmu. Za bohatými možnostmi zážitků ovšem do našeho města přijíždí také tisíce návštěvníků. I letos vás chci jako velitel městské policie ubezpečit, že příslušníci MP budou zajišťovat pokud možno bezproblémový průběh hlavní turistické sezony a s ní spojený větší pohyb návštěvníků v našem městě. Dodržování klidu a pořádku ve městě a součinnost při problémech s parkováním je pro Městskou policii Hluboká nad Vltavou jasnou prioritou.

Vážení spoluobčané, přeji vám krásné, slunečné léto.

 

Pavel Dlouhý

místostarosta města Hluboká nad Vltavou

 

Fotogalerie: Ukončení šk. roku v ZŠ Hluboká n. V.