Sněm MS ODS Hluboká nad Vltavou

Na začátku prosince se opět konal sněm místního sdružení ODS Hluboká nad Vltavou. Za účasti většiny členů byl předsedou MS zvolen Pavel Dlouhý, místopředsedou Tomáš Jirsa. Kromě volební části sněmu byla na programu také diskuze o dění ve městě v kontextu s volebním programem pro stávající funkční období i diskuze k celostátní politické situaci.