Rozhovor pro Hlubocký Zpravodaj červenec - srpen 2018

O létě, investicích a také zdraví s místostarostou Pavlem Dlouhým.

Slunce vysoko na obzoru, turisté na náměstí a u zámku, lodě na vodě, radost a výskot dětí ve vodě plovárny, květinami barevné zahrádky, okna i terasy restaurací...na Hluboké začíná další léto. A k začátku léta již tradičně patří i setkání s místostarostou Hluboké nad Vltavou Pavlem Dlouhým. Setkání, které je nejen ohlédnutím za uplynulým půl rokem v našem městě, ale také pohledem na události, které naše město čekají.

Pane místostarosto, co se vám bezprostředně vybaví, když řeknu „léto na Hluboké“?

„Tak těch asociací je víc, ale určitě ta nejvýraznější je – konec školního roku v hlubocké základní škole – a pro mne velmi milá povinnost se zúčastnit závěrečného ceremoniálu loučení žáků devátých tříd se školou. Říkám to každý rok a nerad bych, abych působil dojmem, že se opakuji, ale říci to musím: vždy, když vidím ty už ne děti, ale mladé lidi, uvědomuji si, že oni jsou budoucností našeho města a budou jednou pokračovat v tom, co my dnes ve městě děláme a připravujeme... a že je to pro nás velká zodpovědnost . A když jsem řekl slovo „odpovědnost“ pak se mi vybavuje další asociace – tedy odpovědnost za to, aby léto, které je vzhledem k přílivu turistů do našeho města nejexponovanějším obdobím, proběhlo bez větších komplikací pro občany města. Pořádku a bezpečnosti se snažíme dlouhodobě docílit jak komunikací s pořadateli nejrůznějších akcí, tak soustředěným dohledem Městské policie Hluboká nad Vltavou, která i letos bude samozřejmě pracovat v intenzivním nasazení.

Můžete vaši větu „ co my dnes ve městě děláme a připravujeme“ více konkretizovat?

„Samozřejmě. Jako velmi významnou akci bych jmenoval přístavbu Domova seniorů U zlatého kohouta. Společenské, nebo možná můžeme říci spíš multifunkční centrum, které vzniklo na místě staré zástavby v Masarykově ulici a navazuje na objekt domova seniorů, bude nepochybně velkým přínosem jak pro obyvatele domova, tak pro občany staršího věku, kteří bydlí ve městě. To je projekt, z kterého mám opravdu radost, že se povedl a věřím, že až bude centrum předáno do užívání, přinese radost i těm, kterým je určen. A v této souvislosti mne napadá další projekt, který bude mít stejné poslání – rozšířit možnosti vyžití a v tomto případě i vzdělávání těm z opačného věkového spektra, tedy dětem. Mluvím o projektu, který jsme aktuálně začali připravovat v radě a zastupitelstvu města – o přístavbě , respektive nástavbě v základní škole. Rozsáhlý a dosud prakticky nevyužitý půdní prostor nad pavilonem školní jídelny rozšíří dětem a pedagogům možnosti výuky i společenských akcí. Tuto budoucí investici vnímám hodně pozitivně, protože vzrůstají-li požadavky školy na rozšíření kapacity, je to potvrzením jak zájmu rodičů žáků o naši školu, tak faktu, že na Hluboké děti stále přibývají. Mimochodem, v tomto roce město Hluboká ( včetně obcí) překročilo pěti tisícovou hranici počtu obyvatel. A to je myslím velice dobrá zpráva.“

 

Dobrých zpráv není nikdy dost...a je fajn vědět, že se naše město stále rozvíjí a rada ani zastupitelstvo nespí na vavřínech... Jaké další investiční akce jsou v plánu?

 

„Kdybychom spali na vavřínech, tak by to občané velmi rychle zjistili a ve volbách by nám to spaní takzvaně „spočítali“ ...Rozumím tomu, že ne vždy jsou všichni se vším spokojeni, záleží hodně na úhlu pohledu a prioritách, zájmech....Sportovci budou chválit rozhodnutí, která se týkají investic do sportovních zařízení, zimního stadionu, fotbalového hřiště...Ti, kteří nesportují, naopak budou tyto investice kritizovat a budou chtít například podporu kultury nebo rekonstrukci chodníku..Je potřeba vždy zvažovat, kam finanční prostředky a úsilí investovat tak, aby byly potřeby občanů pokryty rovnoměrně, opominout nelze ani nutné mandatorní výdaje, které často nejsou vidět, ale jde na ně velká část městského rozpočtu.Mám na mysli provoz školy, mateřské školy, domova seniorů, ale také Podniku místního hospodářství. A znovu řeknu to, co říkám velmi často – je hodně potěšitelné, že v široké koalici stran, jejichž zástupci byli hlubockými občany zvoleni, panuje shoda a společný zájem vést město dobře, uvážlivě a hospodárně. Doufám, že tomu bude tak i nadále. Ale to jsem trochu odbočil od vaší otázky . Další důležitou investicí, kterou připravujeme, bude výstavba nové čističky odpadních vod. Bude lokalizována v prostoru už vlastně za městem, za rybářstvím a nahradí stávající čističku u parkoviště.“

Některé čtenáře možná překvapí vaše formulace „připravujeme“, tedy fakt, že se na přípravě podílíte, protože po městě kolovaly různé dohady o vašem zdravotním stavu...

„ Tak musím říci, že sice neznám obsah těch dohadů, ale určité opodstatnění měly... V minulém roce jsem absolvoval složitou operaci páteře, po níž následovala dlouhá rehabilitace a letos jsem se podrobil relativně banálnímu operačnímu zákroku, který se ovšem zkomplikoval a rekonvalescence v podstatě trvá dodnes. Přesto jsem po celou dobu byl účasten na všech důležitých rozhodnutích rady města a zastupitelstva a svou funkci místostarosty jsem nezanedbával ( úsměv) a nyní jsem opět připraven pracovat naplno a řádně. Je pravdou, že jsem si hodně intenzivně ověřil, že zdraví je skutečně to nejdůležitější, co člověk má, všechny ostatní věci jsou marginální... A proto bych chtěl občanům našeho města popřát nejen krásné prožití léta a dětem báječné prázdninové zážitky, ale především všem přeji co nejvíce zdraví.“