Přání do nového roku 2018

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

vešli jsme společně do nového roku 2018. Dovoluji si Vám při této příležitosti přát co nejvíce zdraví, osobních i profesních úspěchů, rodinné pohody, přátelských setkání a v neposlední řadě také spokojenost se životem v našem městě, Hluboké nad Vltavou.

Pro každého z nás představuje nový rok jiné plány, jiná očekávání a naděje. Přesto jsou události, které jsou společné nám všem. V roce 2018 takovými událostmi nepochybně budou volby. První z nich - volba prezidenta České republiky - je aktuální právě v těchto dnech. .. Velmi byh si přál, aby tato volba naší zemi dala nejen konkrétní jméno hlavy státu, ale především schopnost respektovat právoplatnou vůli většiny, která o tomto jménu rozhodla. Protože to je jeden ze základních principů demokracie v plném významu toho slova.

Druhou, pro náš každodenní život ještě významnější událostí, budou podzimní volby do zastupitelstev měst a obcí.. I v této souvislosti si dovolím vyjádřit přání, abychom svou volbou projevili respekt  ke skutečným hodnotám a k zodpovědnému přístupu těch, kteří pracují pro dobrý rozvoj našeho města a nás, občanů. Jak jsem již mnohokrát deklaroval, komunální politika by neměla být prostorem pro politikaření, konflikty mezi stranami, nekonstruktivní a demagogický boj o hlasy voličů a laciná gesta, ale naopak by měla být prostorem, ve kterém komunální politici - zastupitelé, radní - věnují své schopnosti a úsilí vytváření kvality života občanů města a obcí. Jsem velmi rád, že v Hluboké nad Vltavou se nám díky spolupráci v široké koalici daří tuto myšlenku naplňovat a pevně doufám, že tomu tak bude i nadále.

Vážení občané Hluboké nad Vltavou, Bavorovic, Hroznějovic, Jeznice, Kostelce, Líšnice,  Munic, Poněšic a Purkarce, přeji Vám vše dobré do nového roku 2018.

 

                                                          Ing. Pavel Dlouhý