Slavnostní zahájení provozu plavební komory Hněvkovice.

Slavnostním zahájením provozu plavební komory na jezu v Hněvkovicích v sobotu 20. května 2017 byl učiněn další krok k naplnění myšlenky Vojtěcha Lanny - splavnění Vltavy. Za účasti představitelů státní správy i oborových organizací a také za účasti veřejnosti propluly novou plavební komorou první lodě.Pro ně i pro mnohé další ( zejména malá plavidla) je tak otevřena vodní cesta z Českých Budějovic do Prahy. Považuji tuto událost za další významný přínos pro rozvoj turistického ruchu v našem kraji a další zkavlitnění nabídky rekreace pro obyvatele a návštěvníky Jižních Čech. Všem, kteří se na přípravě a realizaci projektu podíleli, patří uznání a díky.

Fotogalerie: Otevření plavební komory Hněvkovice