Zastavení v čase adventním....

Adventní čas začal v neděli 29. listopadu 2015. A mimo jiné se stal i námětem pro rozhovor v prosincovém vydání Hlubockého Zpravodaje...

Hlubocký čas adventní s místostarostou Pavlem Dlouhým.

Advent (z latinského adventus = příchod) je začátek liturgického roku období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce , doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla doba postní, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv.V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod.

Tolik k adventu z moudrého zdroje Wikipedie. V letošním roce advent začal 29. listopadu. Jestli je advent dobou zklidnění a rozjímání nebo spíš hektických předvánočních příprav a shonu, to záleží jen na každém z nás. Všichni se ale asi shodneme, že nejvýraznějším symbolem adventu je adventní věnec. A právě nad ním jsme se sešli k tradičnímu předvánočnímu rozhovoru s místostarostou města Hluboká nad Vltavou Pavlem Dlouhým. Společně jsme zapálením čtyř svíček v jejich významu a světle nechali znít otázky a odpovědi...

 

Svíce první – 1. adventní neděl, zvaná „železná“. Tato svíčka je památkou na proroky,

kteří předpověděli narození Ježíše Krista. …

 

Železo je pro nás symbolem statečnosti a trvalosti, pevnosti. Není to úplně „laskavé“ adventní téma, ale je právě v těchto dnech, kdy Evropa řeší problematiku migrantů a teroristických útoků, velmi aktuální. Jaký je váš názor na nejen současnou situaci?

„ Jsem přesvědčen, že právě toto téma s adventem, respektive křesťanskými hodnotami, úzce souvisí.Protože pokud si i tyto hodnoty plně neuvědomíme, nebudeme je hájit, pak neomylně směřujeme k vývoji, který možná ani proroci nedokáží v plném důsledku předvídat. V otázce migrantů, nebo, výstižněji, vetřelců, se zcela ztotožňuji s názorem renomovaného politologa Petra Robejška, který ve svém aktuálním rozhovoru pro portál Novinky.cz mimo jiné řekl: „ Západní hodnoty, práva a také blahobyt patří v první řadě občanům tohoto kontinentu, kteří po generace tvrdou prací a disciplinovaností vytvářeli evropský civilizační projekt. Jakási kosmická představa spravedlnosti a humanismu je sice teoreticky myslitelná, ale není v žádném případě realizovatelná. Není prakticky uskutečnitelné, aby si lidé z méně úspěšných společenských systémů ve statisících přicházeli vyzvednout do Evropy to, co jim chybí. A podle toho se musí evropské vlády chovat.“ Jsem v této věci poněkud znepokojen přístupem našich vládních činitelů, kteří svými postoji opisují defenzivní a neprozíravý přístup některých evropských politiků, zejména německé kancléřky Angely Merkelové – a to i přesto, že převážná většina občanů naší země, České republiky, přítomnost vetřelců na našem území odmítá a má z něj obavy. Samozřejmě nezpochybňuji nutnost pomoci těm opravdu chudým a ohroženým, kterým jde skutečně o holý život a ne o ekonomické výhody, takových je ovšem v dosavadní a bohužel i budoucí přílivové vlně vetřelců minimum.“

 

Svíce druhá – 2. adventní neděle, zvaná „bronzová“, Tato svíčka je nazývána „betlémská“ , reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.

 

Slovo „Betlém“ připomíná, že i v našem městě patří k tradičním akcím „živý“ Betlém, který se již několik let koná u kostela. To je ovšem jen jedna z mnoha nejen předvánočních akcí, které zpestřují život občanům města i jeho návštěvníkům. Které akce v uplynulém roce nejvíce zaujaly vás?

Především bych chtěl zdůraznit, že si velmi vážím všech dobře připravených akcí, kterým organizátoři, často s podporou města, věnují svůj čas a úsilí. Protože i rozvoj kulturního a společenského života je přesně tou hodnotou, která si zaslouží naši práci a pozornost. Dění v této oblasti se zájmem sleduji, většina akcí je, jak už jsem zmínil, podporována finančně nebo organizačně městem, tedy jednotlivé záležitosti projednáváme v radě a zastupitelstvu města. Sleduji bohatou nabídku divadelních představení tří hlubockých divadel – souboru Křížžáci, Divadla Hluboká nad Vltavou Zdeňka Pikla a Kulturní společnosti Alta. Zaznamenal jsem velmi pozitivní ohlasy na festival Křížem-krážem za divadlem. Za neméně širokou považuji nabídku v oblasti hudby, za všechny aktivity bych zmínil tradiční festival Hudební léto Hluboká, který letos nabídl opravdu zajímavá vystoupení výborných interpretů a který už dlouhodobě velmi dobře pořádá Petr Píša. Z dalších akcí bych jmenoval Koňáckej bál, jehož první ročník se podle počtu plesajících hostů a hlavně jejich spokojených, pochvalných reakcí, opravdu vydařil, především díky ředitelce společnosti Koně Vondrov Gabriele Kozákové.Vynechat nemohu ani rovněž tradiční Slavnosti vína a Jihočeské rybářské slavnosti v produkci Valerie Chromé. Ale také vnímám a oceňuji kulturní dění v obcích, ať už spojené s tradičními svátky, nebo s oslavami Mezinárodního dne dětí nebo hasičské či rybářské soutěže., na kterých se podílí osadní výbory.

Není samozřejmě v mých silách zúčastnit se všech akcí, na které jsem jako místostarosta zván, z těch, kde jsem měl tu čest být jejich hostem, mne nejvíc oslovila výstava v Alšově jihočeské galerii – DALEKÉ/ BLÍZKÉ Ilja Repin – Ruské umění. Na vernisáži mimořádně rozsáhlé a v České republice unikátní výstavy obrazů ruských výtvarníků jsem se s velkým potěšením po čase opět setkal s Jeho Excelencí mimořádným velvyslancem Ruské federace v ČR Sergejem Kiseljovem. Plně se ztotožňuji s jeho myšlenkou, že umění by mělo být nejen nadčasové, ale také apolitické. A podobnou myšlenku apolitického, nadčasového přístupu k rozumné, smysluplné ochraně životního prostředí jsem intenzivně zaznamenal také na další akci, kterou byl Mezinárodní filmový festival Voda - moře – oceány. Velmi rád jsem přijal pozvání organizátorů - prezidenta festivalu Steva Lichtaga a viceprezidenta Jindřicha Soukala a zúčastnil jsem se spolu se starostou Tomášem Jirsou slavnostního zahájení VII. ročníku festivalu. Neméně rád jsem se setkal se zajímavými hosty, mimo jiné kulturním a ekonomickým atašé Indonésie v ČR panem Punjulem S. Nugrahou a takés freedivery Gabrielou Grézlovou ( mistryně světa v nádechovém potápění - statické apnoi), Martinem Cheníčkem ( instruktorem freedivingu) a mnohonásobným světovým rekordmanem v potápění Herbertem Nitschem. Potěšily mne i pozitivní reakce občanů našeho města na tuto čtyřdenní akci a věřím, že i další ročník bude jedním z vrcholů hlubockého kulturního a společenského dění.“

 

Svíce třetí – 3. adventní neděle, nesoucí přízvisko „stříbrná“ . Tato svíčka je nazývána „pastýřská“ a vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz.

 

Nad touto svící se otázka přímo nabízí – co je podle vás hlubockým „rodinným stříbrem“

a z čeho máte největší radost?

Přiznám se, že nemám radost právě z této otázky, protože když na ni odpovím, budu se vlastně opakovat...v podstatě řeknu jen to, co jsem řekl už mnohokrát. “

Berme to podle přísloví Opakování matka moudrosti. Nebo to berme jako potvrzení faktu, že vaše názory jsou pevné, neměnné, konzistentní...

Dobře, zkusme to tak brát. Tedy, moje odpověď zní: za „rodinné stříbro“ našeho města považuji právě tu skutečnost, že díky rozhodnutí a hlasům občanům ve volbách byl Hluboké nad Vltavou umožněn kontinuální a dlouhodobě koncepční rozvoj. Naplnění určité vize města, které si udržuje vysoký standard a vyrovnané hospodaření v oblasti nezbytných mandatorních výdajů – a zároveń každým rokem investuje do hodnot nadstandardních. Konkrétně? Je zachován vysoký standard úklidu komunikací a chodníků, svozu odpadů, svozu tříděného komunálního odpadu, ale navíc byl modernizován a rekonstruován sběrný dvůr v areálu Podniku místního hospodářství. To je jeden příklad. Dalším příkladem mohou být nově vybudované cyklostezky, opravené komunikace v Zámostí, nové venkovní vybavení Domova seniorů U zlatého kohouta...těch příkladů je mnoho.Souběžně s novými investičními akcemi ovšem financujeme i zařízení či služby, které už dlouhodobě občané považují za samozřejmé a často je ani nenapadne, kolik investic dáváme do provozu mateřské a základní školy, již zmíněného domova seniorů , podpory kultury, sportu, zájmových sdružení a spolků. A musím říci, že je považují za samozřejmé oprávněně! Protože tak by tomu tam, kde je pořádek a řád, tam, kde nám, členům rady a zastupitelstva města, jde prioritně o kvalitu života občanů ve městě i obcích, mělo být. A to je výsledek, z kterého mám radost...“

 

Čas pokročil, večer v rozhovoru plyne rychle...zapalujeme na adventním věnci čtvrtou svíčku...

Svíce čtvrtá – 4. adventní neděle, zvaná „zlatá“. Svíce je zvána „andělskou“a představuje mír a pokoj.

 

Dovolte mi trohu osobnější otázku – jsou pro vás Vánoce symbolizovány více „zlatem“, tedy třeba nakupováním dárků, nebo spíš pocitem míru a pokoje?

Zcela určitě jsou pro mne Vánoce obdobím určitých tradic, rodinné sounáležitosti a také přátelských setkání, která jsou v slavnostnější nebo možná emotivnější vánoční atmosféře intenzivnější...a rok od roku si jich víc a víc vážím. Možná si to ani vždy plně neuvědomujeme, ale právě dodržováním a opakováním tradičních vánočních zvyků, rituálů, udržujeme a předáváme dalším generacím ty křesťanské hodnoty, o kterých jsem mluvil v úvodu našeho rozhovoru. A právě to považuji za jeden z nejvyšších smyslů lidské existence. Naší existence. Nést poselství našich předků a předávat jej dál. A v této souvislosti si dovolím všem občanům města Hluboká nad Vltavou a obcí Bavorovice, Jeznice, Líšnice, Kostelec, Munice, Poněšice a Purkarec popřát nejen krásné Vánoce, ale také zdraví, spokojenost a dobrý, úspěšný nový rok, ve kterém smysl našich pravých českých hodnot poneseme dál...“