Mezinárodní agrosalon Země Živitelka 2015

42. ročník mezinárodního agrosalonu Země Živitelka v Českých Budějovicích byl opět významnou a důstojnou přehlídkou práce českých zemědělců, chovatelů, pěstitelů, potravinářů, výrobců zemědělské techniky a dalších oborových subjektů. Z mého pohledu je výstava také příležitostí k dobré vzájemné komunikaci mezi zemědělci a představiteli státu a zemědělských institucí a to jak na oficiální, tak na neformální úrovni. Bylo mi potěšením a ctí setkat se s prezidentem ČR Milošem Zemanem a jeho předchůdcem Václavem klausem, předsedou Agrární komory ČR Miroslavem Tomanem, premiérem Bohuslavem Sobotkou a mnoha dalšími zástupci politického a profesního dění. Nemenším potěšením mi byla mnohá setkání se zástupci zemědělských podniků, kolegy z regionálních agrárních komor a zástupci zemědělské veřejnosti. Za významné považuji jednání Regionální agrární komory Jihočeského kraje s jihočeskými poslanci a senátory. A ani letos jsem nevynechal prohlídku expozic, zejména zemědělské techniky, expozice Chutná hezky jihočesky a expozice rostlinné a živočišné výroby.

 

Fotogalerie: Země Živitelka 2015