Rozhovor pro Hlubocký Zpravodaj 10/2014

Je dobře, když se některé věci opakují a nemění.

Motto: Nejpodivnější na budoucnosti je pravděpodobně představa, že jednou ji budeme řadit

k starým dobrým časům.(John Steinbeck)

Psal se rok 1994 a v České republice probíhaly volby do zastupitelstev obcí. Volby se ve dnech 18. a 19. října konaly i v Hluboké nad Vltavou a ziskem 9 mandátů z celkových 21 zvítězila ODS, druhé místo s 5 mandáty získala ČSSD. Za necelý měsíc uplyne od této dnes již historické události 20 let. Malé výročí je příležitostí k rozhovoru s Pavlem Dlouhým, místostarostou města a tehdejším i současným předsedou Místního sdružení ODS Hluboká nad Vltavou.

Je pro vás 20.leté výročí důvodem k ohlížení? K bilancování?

„ Přiznám se, že když pan starosta Tomáš Jirsa přišel s tím, že už je to dvacet let, byl jsem překvapený, ani jsem si neuvědomil, že už je to tolik let. Ale k bilancování v tom smyslu, na jaký se ptáte, jsem se ještě nedostal. Vybavuji si ale jiný okamžik, kdy jsem hodně významně vnímal, jak čas rychle utíká. Bylo to na slavnostním ukončení školního roku v základní škole, tradiční ceremoniál, kterého se rád účastním.Díval jsem se na absolventy 9.třídy, kteří se loučili se školou a uvědomil jsem si, že většinu z nich jsem vlastně viděl před devíti lety, kdy do školy nastupovali jako prvňáci. Tenkrát někteří z nich měli v očích slzy obav z toho, co je v té velké neznámé škole čeká, ted, 30. června 2014, někteří plakali, protože šli do hlubocké školy naposled. A mne udivilo, jak rychle těch devět let uběhlo a jak je hodnota času relativní. A znovu se mi ten pocit vybavil, když jsem spolu s panem starostou Jirsou byl na zahájení nového školního roku, které se kvůli dešti snad poprvé v historii školy nekonalo venku, ale ve třídách a tam jsem zas měl před sebou prvňáčky a zase někteří plakali....takový koloběh života. Je dobře, když se některé věci nebo události opakují a nemění.“

Co se podle vás za uplynulých let nejvíce změnilo? Ne jen v našem městě, ale celkově, ve společnosti?

„ Určitě způsob, jakým média ovlivňují myšlení společnosti. Ano, tisk vždy hodně určoval dění a za dob totality byl i nástrojem politické moci, ale nárůst vlivu médií prostřednictvím internetu ve spojení s určitými politickými zájmy je v posledních šesti letech nevídaný. Názory a myšlení velké části veřejnosti bohužel neurčují skutečné hodnoty, výsledky nebo jen prostá znalost faktů, ale mediální či virtuální realita. Kdo, proč a s jakým cílem ji vytváří, nad tím už se veřejnost nezamýšlí, pouze pasivně přijímá předložené, často nepodložené, zkreslené a záměrně negativní zprávy. Záměrně neužiji slovo informace, protože relevantní informace by měla mít reálný základ a ověřitelnou hodnotu. Stačí se podívat, jak některé noviny píší o Hluboké nad Vltavou – místo informací o úspěšném městě s kvalitní infrastrukturou se v článcích objevují negativní zprávy a nepravdivé smyšlenky.“

Není vaše hodnocení ovlivněno tím, že právě o vás média nehovoří zrovna pozitivně?

„ Ne, neposuzuji věc podle sebe, ale v mnohem širších souvislostech. I když samozřejmě můj mediální obraz je, jaký je. Má smysl vysvětlovat těm, kteří tomu obrazu uvěřili, že realita je jiná? Že nejsem nějaký tajemný zákulisní hráč, že naopak dvacet let jsem předsedou Regionální agrární komory Jihočeského kraje, že jsem a byl jsem zastupitelem, radním a místostarostou našeho města, že jsem předsedou Místního sdružení ODS Hluboká nad Vltavou – přesvědčím ty, kteří jsou přesvědčeni médii o něčem jiném?“

Netuším. Pojďme raději k další otázce: I když říkáte, že nebilancujete, určitě je něco, čeho si za dvacetileté období v práci pro město ceníte?

„Zřejmě očekáváte, že budu jmenovat nějakou konkrétní investiční akci, projekt, stavbu. Bylo jich za těch dvacet let opravdu hodně a vybrat třeba jen tři by bylo těžké už proto, že bych nechtěně snížil význam těch nejmenovaných. Ale! Opravdu nejvíc si vážím toho, že jsme vždycky dokázali najít shodu s ostatními subjekty, které ve volbách získaly zastupitelské mandáty. I když jsme – a množným číslem „jsme“ myslím hlubockou ODS – měli vyšší počet zastupitelských křesel a mohli jsme utvořit koalici třeba jen se dvěma dalšími stranami, šli jsme cestou široké koalice, cestou kompromisů, dohody. Tím jsme mohli naplnit naši základní myšlenku, že politika na komunální úrovni má být tvořena ve prospěch města a jeho občanů. Ostatně, jsem přesvědčen, že ani občané neposuzují práci jednotlivých zastupitelů podle toho, ke které straně nebo hnutí patří, ale právě podle toho, co zastupitelé pro občany a město dělají, jak rozhodují. A stejně tak jsem přesvědčen, že úlohou nebo posláním nás zastupitelů je vytváření podmínek pro kvalitu života občanů. V tom se s kolegy zastupiteli všech stran nepochybně shodujeme a výsledky tomu odpovídají.Vím, že to zní trochu jako fráze, ale podíváte-li se na složení koalic ve městě, pak zjistíte, že to není fráze, ale realita. A opravdu hodně si cením toho, že většina usnesení zastupitelstva a to nejen v tomto volebním období, bývá přijata jednohlasně. A že hlubočtí zastupitelé se věnují práci pro město a ne zbytečným politickým rozbrojům, které známe z jiných měst.“

Zeptám se otevřeně – není to trochu i proto, že se někteří vaši kolegové zastupitelé obávají vašeho vlivu a proto raději navenek souhlasí, i když uvnitř nesouhlasí?

„Tak to si rozhodně nemyslím. Obavy z mého vlivu...to je přesně ten nesmyslný mediální obraz, o kterém jsem mluvil. Jak moc je nesmyslný, to dokazuje příklad výstavby zimního stadionu. To byl projekt, ke kterému jsem měl v době jeho schvalování výhrady a byly za to proti mně hodně negativní a kritické reakce jak části veřejnosti, tak části kolegů zastupitelů. Moje argumenty, že finanční náročnost „zimáku“ neúměrně zatíží rozpočet města a to nejen na samotnou výstavbu, ale především na jeho provoz, údržbu a opravy zařízení, tehdy nikdo nechtěl akceptovat a zastupitelstvo stavbu stadionu odsouhlasilo, což jsem plně respektoval a jen jsem se divil, že v průběhu jednání zastupitelstva o této věci někdo prořezal pneumatiky na mém autě před radnicí. Dnes, po letech, už víme, že provoz a hlavně nákladné opravy stadionu skutečně vyžadují velké peníze, nepovažuji to ale za satisfakci, pouze jen za další věc, kterou je třeba řešit a rozhodně bych nechtěl, aby vznikl dojem, že nepřeji hlubockým sportovcům a veřejnosti zimní stadion, naopak, vnímám ho jako součást sportovního vyžití ve městě.Našel bych i další příklady aktivit, s nimiž jsem nesouhlasil, ale realizovány byly, myslím ale, že nemá smysl je uvádět.Kdo mne zná, ví, že jsem věcným a pragmatickým argumentům přístupný a rozumnou konstruktivní diskuzi vítám.“

I když je kritická?

„Ano.Kritické názory jsou dobré, protože mohou diskutovanou záležitost posunout k lepšímu vývoji. Ovšem, aby tomu tak bylo, musí kritika být podložena věcnými argumenty a hlavně, musí nejen kritizovat daný stav, ale také přinášet lepší řešení. Chce-li někdo něco kritizovat, měl by zároveň předvést, dokázat, že to umí lépe, zná kvalitnější postup a může garantovat výsledek. Někdy slyším takové ty kritiky typu Všechno je tady na Hluboké špatně!! Tak říkám – Dobře, pojďme o tom diskutovat, co konkrétně je špatně? Odpovědí bývá neurčité Noo, tak, všechno, nějak. Ptám se znovu: Ale co, všechno? Je špatně, že jsme opravili, zateplili zdravotní středisko? Opravili, zateplili základní školu, vyměnili okna, dveře, uspoříme na výdajích za topné energie a zlepšili dětem prostředí? Je špatně, že jsme postavili Čističku Odpadních Vod v Zámostí? Je špatně, že máme dostatek míst pro hlubocké děti v mateřské škole, je špatně dobrá kapacita a velmi kvalitní péče o seniory v Domově důchodců U zlatého kohouta?Nebo že Podnik místního hospodářství má nový zametací vůz, je špatně, že občané v celém městě mohou parkovat všude zdarma, že máme nejnižší možnou daň z nemovitosti a zcela minimální poplatek za svoz odpadu – tedy to, co jiná města nemají? Nebo je snad špatně, že jsme opravili hasičárny nebo kapličky v obcích? Co KONKRÉTNĚ je špatně? A odpovědí bývá: Ne, to je vlastně všechno dobře....ale ty chodníky! A také přístav... Jsem potěšen, že konečně vím konkrétnější definici hodnocení „všechno špatně“ a ptám se dál: Co je s chodníky? Které konkrétně, kde? A co je špatně na přístavu, který sice je také přístavem, ale především je významným protipovodňovým opatřením? Konkrétní chodník, který je špatně, se obvykle nedozvím, kritik asi zapomněl, který měl na mysli. Jednou mi bylo dokonce řečeno, že chodníky jsou špatně, protože jsou do kopce. Tak to napravit skutečně neumíme, to se nezmění. U přístavu zase vadí, že ho budou využívat jenom ti, kteří mají lodě. To je sice pravda, ale jen částečná, já hlavní a mimořádně podstatný přínos celého projektu vidím v tom, že kdyby zas měla přijít velká voda, což si nikdo nepřejeme, ale přijít může, stejně jako přišla v roce 2002, tak využitím zařízení v přístavu, protipovodňových vrat, se zabrání rozlití vody do velké části města. A je třeba důrazně připomenout, že převážnou část investice financovalo Ředitelství vodních cest, tedy státní, nikoliv městská instituce! To je fakt, který si lze snadno ověřit a měl by tak učinit každý, kdo chce kritizovat.“

Setkáváte se i s kritikou k práci městské policie?

„Musím říci, že zcela minimálně. Městská policie Hluboká nad Vltavou začala pracovat v červnu 2007 a za sedm let bylo připomínek k její práci opravdu málo, nanejvýš deset. Mám tedy na mysli konkrétní připomínky, ne to už zmíněné „všechno je špatně“. Některé připomínky se týkaly například situace u mostu do Zámostí, je tam stánek se zmrzlinou, zastavují a někdy nevhodně parkují auta, je tam rušněji a obyvatelé okolních domů z toho nadšeni nejsou a k nápravě různých situací volají MP. Její příslušníci ale řeší jinou situaci jinde, nemohou být u mostu nepřetržitě. Stejně tak může mít připomínky ten, kdo se opakovaně dopustil přestupku, neakceptoval domluvu či upozornění MP a ta mu po několikerém opakování udělila pokutu. Jinak hodnocení přínosu městské policie pro naše město ponechám na občanech. Za sebe konstatuji, že cíl, který jsme v kontextu se zřízením městské policie měli, považuji za naplněný – městská policie má plánovaný počet strážníků, přispěla ke zklidnění dopravní a parkovací situace zejména v období turistické sezony, což je k denní průměrné návštěvnosti až 5 000 lidí za den poměrně náročný úkol. Setkávám se s pozitivním hodnocením zklidnění dopravní situace v místech, kde dříve řidiči jezdili rychle. Za důležité považuji, že výrazně ubylo přestupků v poškozování veřejného majetku, městská policie také zajišťuje veřejný pořádek při konání velkých společenských akcí, dohlíží na bezpečnost dětí u školy – prostě funguje jako služba občanům města. Přesně tak, jak jsme chtěli.“

Říkáte „chtěli jsme.“ To množné číslo znamená...

„....všechny kolegy zastupitele, s nimiž jsme zřízení Městské policie odsouhlasili. A nejen tento krok, ale i mnoho dalších. Za dvacet let jich byly nepochybně stovky, možná tisíce.Nevím, jestli vůbec budu bilancovat. Ale co vím zcela jistě je to, že bych za shodu, za koaliční a zastupitelskou dobrou spolupráci a práci pro město chtěl všem kolegyním a kolegům zastupitelům poděkovat. A občanům děkuji, že nám svou volbou opakovaně tuto spolupráci umožnili.Vážím si toho.“