Setkání seniorů v Hluboké nad Vltavou.

Tradiční setkání seniorů z Hluboké a okolních obcí již mnoho let pořádá a pořádal i letos, 21. listopadu, Městský úřad Hluboká nad Vltavou ve spolupráci se sociální komisí. Její předsedkyně, Ladislava Vítovcová, všechny přítomné v sále hotelu Parkhotel srdečně přivítala a předala slovo Janě Soukupové, nástupkyni Heleny Váchové, která se už také těší zaslouženému důchodu. A pak už následoval malý koncert pěveckého sboru Slavíčci ze základní školy, který vedou Irena Martincová a František Černoch. Rytmus a pohyb do sálu doslova vběhl s dívkami z kroužku aerobicu, který trénuje Lenka Dvořáková.

Po kulturním programu byl čas pro proslov místostarosty Pavla Dlouhého, který krátce informoval o dění ve městě a činnosti rady a zastupitelstva města. V diskusi pak odpovídal na dotazy k zachování MHD, opravám chodníků a k dalším, zdánlivě „obyčejným“ věcem, které jsou ale pro každodenní život důležité.

A velmi důležité téma – důchody a související problematika – bylo námětem proslovu Marie Chalupové. Vážné náměty poté odlehčilo vystoupení PidiPrincezniček a MiniPrincezniček– malých mažoretek a dokonce jednoho mažoreťáčka ze skupiny Hlubocké Princezny, kterou vede Tereza Kadlecová. K dobré náladě přispěla i společná večeře a pak už, jako na každé správné společenské akci, začala hrát hudba v podání skupiny Last Aquarel.


Zdroj: Hlubocký Zpravodaj 012/2012


Tradiční setkání seniorů v Hluboké nad Vltavou, 21.11.2012