Předvánoční zastavení.

Čas běží rychleji, než chceme, nezpomalí a už vůbec se nezastaví. Ve vteřinách, minutách, dnech, týdnech přeběhne jaro, léto a podzimní chlad nám ohlásí, že čas ve svém běhu neomylně míří k adventu, k době vánoční. Době, která by měla být nejen ve znamení shánění dárků, chvatu mezi pečením cukroví a velkým úklidem, ale měla by – paradoxně – být hlavně dobou zklidnění, zvolnění běhu, kterým se snažíme dohnat čas. Advent by možná měl být i příležitostí k zastavení. Zamyšlení. Ohlédnutí. Tak, jako je příležitostí k symbolickému zastavení už tradiční předvánoční rozhovor s místostarostou města Pavlem Dlouhým. Letos ale nešlo o zastavení ani jediné, ani symbolické...

Zastavení první: u základní školy Hluboká nad Vltavou.

 

Jedna z největších investičních akcí letošního roku“, komentuje Pavel Dlouhý proměnu jednoho z pavilonů školy, ve kterém je školní kuchyně a jídelna. „ Projekt zateplení a výměny oken v základní školy hodně sleduji a to nejen jako rodič jednoho z žáků školy a nejen jako místostarosta města, ale také jako předseda Školské rady. Jsem rád, že práce probíhají podle harmonogramu a když se rozhlédneme, tak už jsou zřetelně vidět výsledky, exteriér školy se významně zlepšil. Na hlavní efekt a důvod projektu, tedy na snížení ztrát tepla a úsporu energií, si ještě musíme počkat, ale myslím, že už teď je třeba ocenit fakt, že práce probíhají, jak mají a zejména že byla dodržena kritéria bezpečnosti, která jsme všichni považovali za prioritní. - precedentní případ výskytu azbestu ve školách na Máji v Českých Budějovicích byl hodně varovný. My jsme kritéria pro dodržení technologických postupů a bezpečnosti nastavili hodně vysoko a opakované kontroly potvrzují, že se to vyplatilo, děti ani zaměstnanci naší školy azbestem ohroženi nebyli.Rekonstrukce má v plánech termín dokončení 15.srpna 2013 a jsem přesvědčen, že termín bude dodržen a děti se v příštím školním roce budou na první školní den těšit ještě víc, než obvykle. A to nemyslím ironicky, když se účastním zahájení školního roku před budovou školy, tak při pohledu na děti vnímám, že se do školy opravdu těší.Ale netvrdím, že s v tom nemohu mýlit. Určitě se ale nemýlím v tom, že současná rekonstrukce, která probíhá zároveň s běžným provozem školy, znamená zvýšení nároků na práci zaměstnanců školy, kteří musí zvýšeně dbát na bezpečnost dětí, náročnější je i úklid a další záležitosti. Je třeba všem za to poděkovat, což tímto rád činím.“

 

Zastavení druhé: u zdravotního střediska.

 

„Možná by bylo zajímavé mít pro srovnání nějakou fotku z doby před rekonstrukcí“, napadne místostarostu města při pohledu na opravenou budovu. (Možná by vůbec bylo hodně zajímavé udělat výstavu fotek z Hluboké v roce 1989 a Hluboké v roce 2012, napadá mne, pozn. aut.). „Stav a vzhled střediska byly občany města opakovaně kritizovány a jsem rád, že už důvod ke kritice není.Tedy konkrétně u této budovy, nějaký důvod k nespokojenosti se najde vždycky, vždycky bude nějaký chodník, který není v úplně ideálním stavu a vždycky budou ti, kteří se raději zaměří právě na kritiku chodníku, než by ocenili fungující kino, hezkou letní plovárnu nebo opravené středisko.“

 

Zastavení třetí: u Domova důchodců U zlatého kohouta.

 

Tady se udělal velký kus dobré práce“, obhlíží Pavel Dlouhý novou fasádu, nová okna i nová zábradlí balkonů. „ I tady platí totéž, co jsem říkal ve škole - je určitě potřeba ocenit trpělivost všech v DD – zaměstnanců a obyvatel – s jakou dokázali průběh rekonstrukčních prací absolvovat. Výsledek za trpělivost a toleranci určitě stojí, zateplení budovy přinese, stejně jako ve škole, úsporu energií a změny v interiérech domova nepochybně přispějí ke zvýšení kvality bydlení. A to je přesně to, v čem vidím hlavní úlohu nebo smysl městské samosprávy – aby dokázala vytvořit a zajistit trvale udržitelný rozvoj kvalitních podmínek pro výchovu a vzdělání dětí, pro spokojený život občanů v seniorském věku. A s tím souvisí i celkové politické klima ve městě, v zastupitelstvu. Tady se nehraje na politikaření, na nějaké boje mezi stranami, rivalitu, tady je hlavním cílem taková spolupráce, která je směřovaná k dobrému hospodaření s městským rozpočtem, k zajištění služeb, které město má občanům zajistit – třeba úklidem chodníků a ulic počínaje a vytvořením místa pro spokojený život ve stáří konče. Že tyto skutečnosti občané vnímají, to potvrdily i výsledky krajských voleb – tedy konkrétně výsledky v našem městě. Rád využívám této příležitosti a děkuji těm, kteří dali své hlasy zejména pravicovým stranám, zastoupeným v naší městské koalici, skutečně si toho vážím a považuji to za motivaci pro další práci.“

 

Zastavení čtvrté: u mostu přes Vltavu

 

Most je opravený a pro dopravu otevřený už delší dobu, ale stejně vždycky, když přes něj jedu a to je téměř denně, když jedu domů, do Zámostí, tak si vybavuji nejen technický stav mostu před rekonstrukcí, ale také problémy a komplikace, které všem řidičům i obyvatelům okolních domů působila objízdná trasa. A jsem rád, že už patří do kategorie minulosti. Co mne hodně těší je fakt, že nepotkávám těžká nákladní auta a že rozhodnutí rady a zastupitelstva o omezení nákladní dopravy ve městě má výsledky. Zklidnění nebo optimalizaci dopravy a další zvýšení bezpečnosti komunikací ve městě a v obcích ve správě města považuji nadále za prioritní. V radě a zastupitelstvu jsme rozhodli o vybudování přechodu na křižovatce ve směru na Munice, řešíme také situaci přechodů v Zámostí, bezpečnost nejen na přechodech je jedním z podstatných úkolů městské policie.“

 

Zastavení páté: v sále hotelu Parkhotel na tradičním setkání seniorů.

 

Místostarosta Pavel Dlouhý s úsměvem glosuje svou přítomnost „ Jasně, podle různých médií bych měl být ve své neoficiální úřadovně u Huberta, jak se to objevuje v některých článcích. A vlastně bych vůbec neměl vystupovat na veřejnosti a už vůbec bych neměl komunikovat s médii. Jenže účelově psané články jsou jedna věc a skutečná realita druhá. Takže jsem tady, na setkání se seniory z Hluboké a okolních obcí a jsem tomu velmi rád, vidím tu známé tváře, oceňuji možnost odpovědět na otázky, které zazněly v diskusi a týkají se našeho města. Jsem tady zcela v souladu se svou funkcí místostarosty, protože jsem tu místo pana starosty Tomáše Jirsy, který má dnes první zasedání senátu v novém, povolebním složení. A jsem opravdu rád, že tu jsem, vidím, že tradice setkávání má své naplněné pokračování. A protože děti ze školního pěveckého sboru nám tady zpěvem koled vyvolaly trochu vánoční náladu, chtěl bych jí přenést i do svého, asi už opravdu také tradičního přání. Takže bych chtěl vám všem, vážení občané Hluboké nad Vltavou a Bavorovic, Hroznějovic, Jeznice, Kostelce, Líšnice, Munic, Poněšic a Purkarce popřát příjemnou pohodu vánočního setkávání v kruhu rodiny a přátel a do nového roku všem přeji to nejdůležitější – zdraví.“

 

 

 

Hluboká nad Vltavou - Náměstí ČSLA a kostel sv.Jana Nepomuckého.