Jedna z velmi milých povinností...

Oddávání snoubenců patří k jedné z milých povinností místostarosty města. Zejména když nejen v obřadní síni hlubockého zámku stanou ve své významné životní chvíli snoubenci, kteří patří k mým přátelům. Vždy vnímám vážnost a slavnostní rozměr okamžiku, ve kterém se snoubenci vydávají na společnou životní cestu a je mi opravdu ctí a potěšením být s nimi na začátku této cesty.

Chci také poděkovat pracovnicím matriky Městského úřadu Hluboká nad Vltavou, které pečlivou přípravou i realizací významně přispívají k slavnostnímu průbehu svateb v Hluboké nad Vltavou.

Fotogalerie: Oddávání v obřadní síni zámku v Hluboké nad Vltavou


Předvolební setkání ODS Hluboká nad Vltavou 3.10. 2018

Tradiční předvolební setkání členů a příznivců ODS Hluboká nad Vltavou proběhlo ve středu 3. října 2018 v hlubockém minipivovaru. Pozvání přijal hlubocký rodák RNDr Jan Zahradník, který ve svém úvodním proslovu pozdravil přítomné a mimo jiné vyjádřil naději, že ODS - nejen hlubocká - v komunálních volbách získá hlasy rozumně, racionálně uvažujících voličů. Předseda ODS Hluboká nad Vltavou a místostarosta města Pavel Dlouhý také vyslovil přání, aby volební výsledek umožnil nejen hlubocké ODS, ale i dalším stranám a hnutím pokračovat v koaliční spolupráci ve prospěch rozvoje města a kvality života občanů.  Příjemnou atmosféru setkání umocnil také " předvolební guláš", který přítomným dámám na stůl přinášel starosta města Tomáš Jirsa a samozřejmě nechybělo ani hlubocké pivo. 

 

Fotogalerie: Předvolební setkání ODS Hluboká n. V.

 


Zahájení školního roku 2018/2019 v ZŠ Hluboká n. V.

Tradičním slavnostním ceremoniálem před budovou hlubocké základní školy zahájili hlubocké děti, rodiče, prarodiče a pedagogové nový školní rok 2018/2019. Nejvíce svůj "velký den" prožívali prvňáčkové, kteří byli do školy uvedení svými spolužáky z 9.tříd. Velmi rád jsem se t=to akce zúčastnil a to ne jen jako místostarosta města, ale především jako předseda rady školy. Malým školákům přeji, aby jejich první školní dny, týdny a měsíce byly úspěšné a spokojené, žákům devátých tříd přeji úspěšné završení jejich školní docházky a všem žákům a pedagogům přeji dobrý a vydařený školní rok.

Fotogalerie: Zahájení šk. roku 2018/2019

 


Předání člunu SDH Hluboká nad Vltavou

Ve čtvrtek 23. srpna 2018 jsme společně se starostou města Tomášem Jirsou, členem Rady města Jindřichem Soukalem, členem zastupitelstva Zdeňkem Čmejrkem, zástupci Nadace ČEZ a dodavatelské firmy předali starostovi Sboru dobrovolných hasičů Hluboká n. V. Jiřímu Karvánkovi a jeho kolegům hasičům novou loď. Jde o další investici z rozpočtu města, v hodnotě 1,6 milionu, která má velký význam pro další rozvoj činnosti dobrovolných hasičů. Loď budou využívat jak k výjezdům v oblasti řeky Vltavy, tak i k případné evakuaci osob v ohrožení - loď má kapacitu 15 míst.

Fotogalerie: Předání lodi SDH - foto.


Rozhovor pro Hlubocký Zpravodaj červenec - srpen 2018

O létě, investicích a také zdraví s místostarostou Pavlem Dlouhým.

Slunce vysoko na obzoru, turisté na náměstí a u zámku, lodě na vodě, radost a výskot dětí ve vodě plovárny, květinami barevné zahrádky, okna i terasy restaurací...na Hluboké začíná další léto. A k začátku léta již tradičně patří i setkání s místostarostou Hluboké nad Vltavou Pavlem Dlouhým. Setkání, které je nejen ohlédnutím za uplynulým půl rokem v našem městě, ale také pohledem na události, které naše město čekají.

Pane místostarosto, co se vám bezprostředně vybaví, když řeknu „léto na Hluboké“?

„Tak těch asociací je víc, ale určitě ta nejvýraznější je – konec školního roku v hlubocké základní škole – a pro mne velmi milá povinnost se zúčastnit závěrečného ceremoniálu loučení žáků devátých tříd se školou. Říkám to každý rok a nerad bych, abych působil dojmem, že se opakuji, ale říci to musím: vždy, když vidím ty už ne děti, ale mladé lidi, uvědomuji si, že oni jsou budoucností našeho města a budou jednou pokračovat v tom, co my dnes ve městě děláme a připravujeme... a že je to pro nás velká zodpovědnost . A když jsem řekl slovo „odpovědnost“ pak se mi vybavuje další asociace – tedy odpovědnost za to, aby léto, které je vzhledem k přílivu turistů do našeho města nejexponovanějším obdobím, proběhlo bez větších komplikací pro občany města. Pořádku a bezpečnosti se snažíme dlouhodobě docílit jak komunikací s pořadateli nejrůznějších akcí, tak soustředěným dohledem Městské policie Hluboká nad Vltavou, která i letos bude samozřejmě pracovat v intenzivním nasazení.

Můžete vaši větu „ co my dnes ve městě děláme a připravujeme“ více konkretizovat?

„Samozřejmě. Jako velmi významnou akci bych jmenoval přístavbu Domova seniorů U zlatého kohouta. Společenské, nebo možná můžeme říci spíš multifunkční centrum, které vzniklo na místě staré zástavby v Masarykově ulici a navazuje na objekt domova seniorů, bude nepochybně velkým přínosem jak pro obyvatele domova, tak pro občany staršího věku, kteří bydlí ve městě. To je projekt, z kterého mám opravdu radost, že se povedl a věřím, že až bude centrum předáno do užívání, přinese radost i těm, kterým je určen. A v této souvislosti mne napadá další projekt, který bude mít stejné poslání – rozšířit možnosti vyžití a v tomto případě i vzdělávání těm z opačného věkového spektra, tedy dětem. Mluvím o projektu, který jsme aktuálně začali připravovat v radě a zastupitelstvu města – o přístavbě , respektive nástavbě v základní škole. Rozsáhlý a dosud prakticky nevyužitý půdní prostor nad pavilonem školní jídelny rozšíří dětem a pedagogům možnosti výuky i společenských akcí. Tuto budoucí investici vnímám hodně pozitivně, protože vzrůstají-li požadavky školy na rozšíření kapacity, je to potvrzením jak zájmu rodičů žáků o naši školu, tak faktu, že na Hluboké děti stále přibývají. Mimochodem, v tomto roce město Hluboká ( včetně obcí) překročilo pěti tisícovou hranici počtu obyvatel. A to je myslím velice dobrá zpráva.“

 

Dobrých zpráv není nikdy dost...a je fajn vědět, že se naše město stále rozvíjí a rada ani zastupitelstvo nespí na vavřínech... Jaké další investiční akce jsou v plánu?

 

„Kdybychom spali na vavřínech, tak by to občané velmi rychle zjistili a ve volbách by nám to spaní takzvaně „spočítali“ ...Rozumím tomu, že ne vždy jsou všichni se vším spokojeni, záleží hodně na úhlu pohledu a prioritách, zájmech....Sportovci budou chválit rozhodnutí, která se týkají investic do sportovních zařízení, zimního stadionu, fotbalového hřiště...Ti, kteří nesportují, naopak budou tyto investice kritizovat a budou chtít například podporu kultury nebo rekonstrukci chodníku..Je potřeba vždy zvažovat, kam finanční prostředky a úsilí investovat tak, aby byly potřeby občanů pokryty rovnoměrně, opominout nelze ani nutné mandatorní výdaje, které často nejsou vidět, ale jde na ně velká část městského rozpočtu.Mám na mysli provoz školy, mateřské školy, domova seniorů, ale také Podniku místního hospodářství. A znovu řeknu to, co říkám velmi často – je hodně potěšitelné, že v široké koalici stran, jejichž zástupci byli hlubockými občany zvoleni, panuje shoda a společný zájem vést město dobře, uvážlivě a hospodárně. Doufám, že tomu bude tak i nadále. Ale to jsem trochu odbočil od vaší otázky . Další důležitou investicí, kterou připravujeme, bude výstavba nové čističky odpadních vod. Bude lokalizována v prostoru už vlastně za městem, za rybářstvím a nahradí stávající čističku u parkoviště.“

Některé čtenáře možná překvapí vaše formulace „připravujeme“, tedy fakt, že se na přípravě podílíte, protože po městě kolovaly různé dohady o vašem zdravotním stavu...

„ Tak musím říci, že sice neznám obsah těch dohadů, ale určité opodstatnění měly... V minulém roce jsem absolvoval složitou operaci páteře, po níž následovala dlouhá rehabilitace a letos jsem se podrobil relativně banálnímu operačnímu zákroku, který se ovšem zkomplikoval a rekonvalescence v podstatě trvá dodnes. Přesto jsem po celou dobu byl účasten na všech důležitých rozhodnutích rady města a zastupitelstva a svou funkci místostarosty jsem nezanedbával ( úsměv) a nyní jsem opět připraven pracovat naplno a řádně. Je pravdou, že jsem si hodně intenzivně ověřil, že zdraví je skutečně to nejdůležitější, co člověk má, všechny ostatní věci jsou marginální... A proto bych chtěl občanům našeho města popřát nejen krásné prožití léta a dětem báječné prázdninové zážitky, ale především všem přeji co nejvíce zdraví.“

 

 


Přání do nového roku 2018

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

vešli jsme společně do nového roku 2018. Dovoluji si Vám při této příležitosti přát co nejvíce zdraví, osobních i profesních úspěchů, rodinné pohody, přátelských setkání a v neposlední řadě také spokojenost se životem v našem městě, Hluboké nad Vltavou.

Pro každého z nás představuje nový rok jiné plány, jiná očekávání a naděje. Přesto jsou události, které jsou společné nám všem. V roce 2018 takovými událostmi nepochybně budou volby. První z nich - volba prezidenta České republiky - je aktuální právě v těchto dnech. .. Velmi byh si přál, aby tato volba naší zemi dala nejen konkrétní jméno hlavy státu, ale především schopnost respektovat právoplatnou vůli většiny, která o tomto jménu rozhodla. Protože to je jeden ze základních principů demokracie v plném významu toho slova.

Druhou, pro náš každodenní život ještě významnější událostí, budou podzimní volby do zastupitelstev měst a obcí.. I v této souvislosti si dovolím vyjádřit přání, abychom svou volbou projevili respekt  ke skutečným hodnotám a k zodpovědnému přístupu těch, kteří pracují pro dobrý rozvoj našeho města a nás, občanů. Jak jsem již mnohokrát deklaroval, komunální politika by neměla být prostorem pro politikaření, konflikty mezi stranami, nekonstruktivní a demagogický boj o hlasy voličů a laciná gesta, ale naopak by měla být prostorem, ve kterém komunální politici - zastupitelé, radní - věnují své schopnosti a úsilí vytváření kvality života občanů města a obcí. Jsem velmi rád, že v Hluboké nad Vltavou se nám díky spolupráci v široké koalici daří tuto myšlenku naplňovat a pevně doufám, že tomu tak bude i nadále.

Vážení občané Hluboké nad Vltavou, Bavorovic, Hroznějovic, Jeznice, Kostelce, Líšnice,  Munic, Poněšic a Purkarce, přeji Vám vše dobré do nového roku 2018.

 

                                                          Ing. Pavel Dlouhý


 

Slavnostní zahájení provozu plavební komory Hněvkovice.

Slavnostním zahájením provozu plavební komory na jezu v Hněvkovicích v sobotu 20. května 2017 byl učiněn další krok k naplnění myšlenky Vojtěcha Lanny - splavnění Vltavy. Za účasti představitelů státní správy i oborových organizací a také za účasti veřejnosti propluly novou plavební komorou první lodě.Pro ně i pro mnohé další ( zejména malá plavidla) je tak otevřena vodní cesta z Českých Budějovic do Prahy. Považuji tuto událost za další významný přínos pro rozvoj turistického ruchu v našem kraji a další zkavlitnění nabídky rekreace pro obyvatele a návštěvníky Jižních Čech. Všem, kteří se na přípravě a realizaci projektu podíleli, patří uznání a díky.

Fotogalerie: Otevření plavební komory Hněvkovice


Otevření Pivovaru Hluboká

Ve středu 25.ledna 2017 jsem se s potěšením zúčastnil slavnostního zahájení provozu Pivovaru Hluboká. V průběhu večera jsme společně s kolegy z městského zastupitelstva ocenili nejen chuť hlubockého ležáku, ale také potenciální přínos pivovaru jak pro hlubocké občany, tak pro návštěvníky našeho města. K široké nabídce často nadstandardních služeb v Hluboké nad Vltavou novým pivovarem přibývá další počin, iniciovaný soukromým investorem. Dovolím si vyjádřit naději, že i tento nejnovější počin bude úspěšný a přispěje k dobrému jménu našeho města. Dej Bůh štěstí!

 

Fotogalerie: Otevření Pivovaru Hluboká

 


 

Tradiční začátek léta.

Účast na slavnostním ukončení školního roku v Základní škole Hluboká nad Vltavou a také symbolický letní pozdrav občanům města Hluboká n.V. prostřednictvím Hlubockého Zpravodaje - tradičnízačátek léta.

Vážení občané města Hluboká nad Vltavou a Bavorovic, Hroznějovic, Jeznice, Kostelce, Líšnice, Munic, Poněšic a Purkarce,

léto má většina z nás spojeno s příjemnými zážitky a pocity a vnímá ho jako období slunečných dnů, dovolených a odpočinku. Pro mne začátek léta představuje také velmi příjemnou, řekl bych již tradiční příležitost oslovit vás prostřednictvím našeho městského zpravodaje a popřát vám do letních měsíců co nejvíce pohody. Zejména dětem přeji, aby si radostně, bezstarostně užily prázdninový čas, ať už ho budou prožívat kdekoliv – na hlubockém koupališti, v Adrenalin parku, při zábavných akcích nebo s rodiči na výletech či u moře. Pevně věřím, že svá letní dobrodružství prožijí bez nehod a úrazů a v září se zase vrátí do hlubocké školy, kde na ně budou čekat nejen odpočinuté paní učitelky a vyzdobené třídy, ale také zmodernizovaná školní jídelna, jejíž rekonstrukci jsme schválili v městské radě a zastupitelstvu.

Rodičům, prarodičům dětí a vlastně všem občanům města a obcí samozřejmě přeji, aby k jejich letní pohodě patřilo vše, co Hluboká nad Vltavou nabízí, ať už v oblasti sportu, kultury nebo společenských událostí. Nabídka je opravdu velmi široká a jistě si v ní každý najde podle svého zájmu. Za bohatými možnostmi zážitků ovšem do našeho města přijíždí také tisíce návštěvníků. I letos vás chci jako velitel městské policie ubezpečit, že příslušníci MP budou zajišťovat pokud možno bezproblémový průběh hlavní turistické sezony a s ní spojený větší pohyb návštěvníků v našem městě. Dodržování klidu a pořádku ve městě a součinnost při problémech s parkováním je pro Městskou policii Hluboká nad Vltavou jasnou prioritou.

Vážení spoluobčané, přeji vám krásné, slunečné léto.

 

Pavel Dlouhý

místostarosta města Hluboká nad Vltavou

 

Fotogalerie: Ukončení šk. roku v ZŠ Hluboká n. V.

 


Volební Sněm MS ODS Hluboká nad Vltavou

V pondělí 30. listopadu 2015 proběhl volební sněm Místního sdružení ODS Hluboká nad Vltavou. Za účasti výrazně nadpoloviční většiny členů MS, které je celkovým počtem 99 členů druhé největší v regionu, proběhly v souladu s programem volby do vedení MS. Předsedou MS byl jednohlasně zvolen dosavadní předseda ing. Pavel Dlouhý, místopředsedou byl jednohlasně zvolen ing. Tomáš Jirsa, který byl také nominován jako kandidát voleb do senátu PSP ČR. Sněm se také zabýval návrhy kandidátů do voleb oblastního a regionálního vedení ODS a návrhy delegátů na kongres ODS, který se bude konat v lednu v Ostravě. V další části sněmu byly diskutovány různé náměty, například postoj ČR k otázce migrantů v kontextu s evropskou politikou, současnost a zejména budoucnost ODS a další náměty.

 

Fotogalerie: Sněm MS ODS Hluboká n. V.

 


Zastavení v čase adventním....

Adventní čas začal v neděli 29. listopadu 2015. A mimo jiné se stal i námětem pro rozhovor v prosincovém vydání Hlubockého Zpravodaje...

Hlubocký čas adventní s místostarostou Pavlem Dlouhým.

Advent (z latinského adventus = příchod) je začátek liturgického roku období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce , doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla doba postní, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv.V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod.

Tolik k adventu z moudrého zdroje Wikipedie. V letošním roce advent začal 29. listopadu. Jestli je advent dobou zklidnění a rozjímání nebo spíš hektických předvánočních příprav a shonu, to záleží jen na každém z nás. Všichni se ale asi shodneme, že nejvýraznějším symbolem adventu je adventní věnec. A právě nad ním jsme se sešli k tradičnímu předvánočnímu rozhovoru s místostarostou města Hluboká nad Vltavou Pavlem Dlouhým. Společně jsme zapálením čtyř svíček v jejich významu a světle nechali znít otázky a odpovědi...

 

Svíce první – 1. adventní neděl, zvaná „železná“. Tato svíčka je památkou na proroky,

kteří předpověděli narození Ježíše Krista. …

 

Železo je pro nás symbolem statečnosti a trvalosti, pevnosti. Není to úplně „laskavé“ adventní téma, ale je právě v těchto dnech, kdy Evropa řeší problematiku migrantů a teroristických útoků, velmi aktuální. Jaký je váš názor na nejen současnou situaci?

„ Jsem přesvědčen, že právě toto téma s adventem, respektive křesťanskými hodnotami, úzce souvisí.Protože pokud si i tyto hodnoty plně neuvědomíme, nebudeme je hájit, pak neomylně směřujeme k vývoji, který možná ani proroci nedokáží v plném důsledku předvídat. V otázce migrantů, nebo, výstižněji, vetřelců, se zcela ztotožňuji s názorem renomovaného politologa Petra Robejška, který ve svém aktuálním rozhovoru pro portál Novinky.cz mimo jiné řekl: „ Západní hodnoty, práva a také blahobyt patří v první řadě občanům tohoto kontinentu, kteří po generace tvrdou prací a disciplinovaností vytvářeli evropský civilizační projekt. Jakási kosmická představa spravedlnosti a humanismu je sice teoreticky myslitelná, ale není v žádném případě realizovatelná. Není prakticky uskutečnitelné, aby si lidé z méně úspěšných společenských systémů ve statisících přicházeli vyzvednout do Evropy to, co jim chybí. A podle toho se musí evropské vlády chovat.“ Jsem v této věci poněkud znepokojen přístupem našich vládních činitelů, kteří svými postoji opisují defenzivní a neprozíravý přístup některých evropských politiků, zejména německé kancléřky Angely Merkelové – a to i přesto, že převážná většina občanů naší země, České republiky, přítomnost vetřelců na našem území odmítá a má z něj obavy. Samozřejmě nezpochybňuji nutnost pomoci těm opravdu chudým a ohroženým, kterým jde skutečně o holý život a ne o ekonomické výhody, takových je ovšem v dosavadní a bohužel i budoucí přílivové vlně vetřelců minimum.“

 

Svíce druhá – 2. adventní neděle, zvaná „bronzová“, Tato svíčka je nazývána „betlémská“ , reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.

 

Slovo „Betlém“ připomíná, že i v našem městě patří k tradičním akcím „živý“ Betlém, který se již několik let koná u kostela. To je ovšem jen jedna z mnoha nejen předvánočních akcí, které zpestřují život občanům města i jeho návštěvníkům. Které akce v uplynulém roce nejvíce zaujaly vás?

Především bych chtěl zdůraznit, že si velmi vážím všech dobře připravených akcí, kterým organizátoři, často s podporou města, věnují svůj čas a úsilí. Protože i rozvoj kulturního a společenského života je přesně tou hodnotou, která si zaslouží naši práci a pozornost. Dění v této oblasti se zájmem sleduji, většina akcí je, jak už jsem zmínil, podporována finančně nebo organizačně městem, tedy jednotlivé záležitosti projednáváme v radě a zastupitelstvu města. Sleduji bohatou nabídku divadelních představení tří hlubockých divadel – souboru Křížžáci, Divadla Hluboká nad Vltavou Zdeňka Pikla a Kulturní společnosti Alta. Zaznamenal jsem velmi pozitivní ohlasy na festival Křížem-krážem za divadlem. Za neméně širokou považuji nabídku v oblasti hudby, za všechny aktivity bych zmínil tradiční festival Hudební léto Hluboká, který letos nabídl opravdu zajímavá vystoupení výborných interpretů a který už dlouhodobě velmi dobře pořádá Petr Píša. Z dalších akcí bych jmenoval Koňáckej bál, jehož první ročník se podle počtu plesajících hostů a hlavně jejich spokojených, pochvalných reakcí, opravdu vydařil, především díky ředitelce společnosti Koně Vondrov Gabriele Kozákové.Vynechat nemohu ani rovněž tradiční Slavnosti vína a Jihočeské rybářské slavnosti v produkci Valerie Chromé. Ale také vnímám a oceňuji kulturní dění v obcích, ať už spojené s tradičními svátky, nebo s oslavami Mezinárodního dne dětí nebo hasičské či rybářské soutěže., na kterých se podílí osadní výbory.

Není samozřejmě v mých silách zúčastnit se všech akcí, na které jsem jako místostarosta zván, z těch, kde jsem měl tu čest být jejich hostem, mne nejvíc oslovila výstava v Alšově jihočeské galerii – DALEKÉ/ BLÍZKÉ Ilja Repin – Ruské umění. Na vernisáži mimořádně rozsáhlé a v České republice unikátní výstavy obrazů ruských výtvarníků jsem se s velkým potěšením po čase opět setkal s Jeho Excelencí mimořádným velvyslancem Ruské federace v ČR Sergejem Kiseljovem. Plně se ztotožňuji s jeho myšlenkou, že umění by mělo být nejen nadčasové, ale také apolitické. A podobnou myšlenku apolitického, nadčasového přístupu k rozumné, smysluplné ochraně životního prostředí jsem intenzivně zaznamenal také na další akci, kterou byl Mezinárodní filmový festival Voda - moře – oceány. Velmi rád jsem přijal pozvání organizátorů - prezidenta festivalu Steva Lichtaga a viceprezidenta Jindřicha Soukala a zúčastnil jsem se spolu se starostou Tomášem Jirsou slavnostního zahájení VII. ročníku festivalu. Neméně rád jsem se setkal se zajímavými hosty, mimo jiné kulturním a ekonomickým atašé Indonésie v ČR panem Punjulem S. Nugrahou a takés freedivery Gabrielou Grézlovou ( mistryně světa v nádechovém potápění - statické apnoi), Martinem Cheníčkem ( instruktorem freedivingu) a mnohonásobným světovým rekordmanem v potápění Herbertem Nitschem. Potěšily mne i pozitivní reakce občanů našeho města na tuto čtyřdenní akci a věřím, že i další ročník bude jedním z vrcholů hlubockého kulturního a společenského dění.“

 

Svíce třetí – 3. adventní neděle, nesoucí přízvisko „stříbrná“ . Tato svíčka je nazývána „pastýřská“ a vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz.

 

Nad touto svící se otázka přímo nabízí – co je podle vás hlubockým „rodinným stříbrem“

a z čeho máte největší radost?

Přiznám se, že nemám radost právě z této otázky, protože když na ni odpovím, budu se vlastně opakovat...v podstatě řeknu jen to, co jsem řekl už mnohokrát. “

Berme to podle přísloví Opakování matka moudrosti. Nebo to berme jako potvrzení faktu, že vaše názory jsou pevné, neměnné, konzistentní...

Dobře, zkusme to tak brát. Tedy, moje odpověď zní: za „rodinné stříbro“ našeho města považuji právě tu skutečnost, že díky rozhodnutí a hlasům občanům ve volbách byl Hluboké nad Vltavou umožněn kontinuální a dlouhodobě koncepční rozvoj. Naplnění určité vize města, které si udržuje vysoký standard a vyrovnané hospodaření v oblasti nezbytných mandatorních výdajů – a zároveń každým rokem investuje do hodnot nadstandardních. Konkrétně? Je zachován vysoký standard úklidu komunikací a chodníků, svozu odpadů, svozu tříděného komunálního odpadu, ale navíc byl modernizován a rekonstruován sběrný dvůr v areálu Podniku místního hospodářství. To je jeden příklad. Dalším příkladem mohou být nově vybudované cyklostezky, opravené komunikace v Zámostí, nové venkovní vybavení Domova seniorů U zlatého kohouta...těch příkladů je mnoho.Souběžně s novými investičními akcemi ovšem financujeme i zařízení či služby, které už dlouhodobě občané považují za samozřejmé a často je ani nenapadne, kolik investic dáváme do provozu mateřské a základní školy, již zmíněného domova seniorů , podpory kultury, sportu, zájmových sdružení a spolků. A musím říci, že je považují za samozřejmé oprávněně! Protože tak by tomu tam, kde je pořádek a řád, tam, kde nám, členům rady a zastupitelstva města, jde prioritně o kvalitu života občanů ve městě i obcích, mělo být. A to je výsledek, z kterého mám radost...“

 

Čas pokročil, večer v rozhovoru plyne rychle...zapalujeme na adventním věnci čtvrtou svíčku...

Svíce čtvrtá – 4. adventní neděle, zvaná „zlatá“. Svíce je zvána „andělskou“a představuje mír a pokoj.

 

Dovolte mi trohu osobnější otázku – jsou pro vás Vánoce symbolizovány více „zlatem“, tedy třeba nakupováním dárků, nebo spíš pocitem míru a pokoje?

Zcela určitě jsou pro mne Vánoce obdobím určitých tradic, rodinné sounáležitosti a také přátelských setkání, která jsou v slavnostnější nebo možná emotivnější vánoční atmosféře intenzivnější...a rok od roku si jich víc a víc vážím. Možná si to ani vždy plně neuvědomujeme, ale právě dodržováním a opakováním tradičních vánočních zvyků, rituálů, udržujeme a předáváme dalším generacím ty křesťanské hodnoty, o kterých jsem mluvil v úvodu našeho rozhovoru. A právě to považuji za jeden z nejvyšších smyslů lidské existence. Naší existence. Nést poselství našich předků a předávat jej dál. A v této souvislosti si dovolím všem občanům města Hluboká nad Vltavou a obcí Bavorovice, Jeznice, Líšnice, Kostelec, Munice, Poněšice a Purkarec popřát nejen krásné Vánoce, ale také zdraví, spokojenost a dobrý, úspěšný nový rok, ve kterém smysl našich pravých českých hodnot poneseme dál...“